Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Lastige onderhandelingen cao ETD

In de afgelopen periode hebben werkgevers en CNV Vakmensen verder gepraat over een nieuwe cao voor de Elektrotechnische Detailhandel. Dat heeft nog niet tot een resultaat geleid. Er liggen een aantal lastige issues op tafel waar partijen het nog niet over eens zijn.

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de economische situaties binnen de Elektronische Detailhandel. In de vorige nieuwsbrief zijn we hier al wat dieper op in gegaan. De afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat bedrijven in de problemen zien komen waardoor de werkgelegenheid is afgenomen. Voor de sector zijn de problemen ook nog niet voorbij. Dit heeft logischerwijs invloed op de huidige onderhandelingen en het mogelijk te bereiken eindresultaat. Hierbij is het voor CNV Vakmensen belangrijk dat er een duurzame cao komt waarbij er een uitgebalanceerd pakket aan cao afspraken voor jou en jouw collega’s tot stand komt. De cao moet de sector vooruit helpen, want dit is uiteindelijk ook in het belang van jou als medewerker binnen de Elektrotechnische Detailhandel.

Duurzame Inzetbaarheid

Voor CNV Vakmensen is het belangrijk dat jij en jouw collega’s duurzaam inzetbaar zijn en blijven. De afgelopen crisisjaren hebben namelijk laten zien hoe belangrijk het is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en zich op die manier niet blind staren op alleen maar de huidige functie en het bedrijf waar hij/zij tot en met de dag van vandaag werkzaam is. Een baan voor het leven bestaat eigenlijk niet (meer) en een sterke arbeidsmarktpositie kan vroeg of laat dan ook goed van pas komen. Hierbij speelt het Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED) al een belangrijke rol, maar ook onze voorstellen over een loopbaanscan eens in de drie jaar en het persoonlijk opleidingsbudget kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. Over hoe we een en ander vorm kunnen geven, zijn we nog in overleg met werkgevers. Er bestaat nog veel discussie tussen werkgevers en ons over de wijze waarop we onze voorstellen omtrent duurzame inzetbaarheid in kunnen vullen.

Toeslagen

Zoals wellicht bekend hebben werkgevers ook de toeslagen op de agenda gezet. Zij willen af van de toeslagen op de avonden en de zondagen. CNV Vakmensen heeft aangegeven hiervoor niet direct de deur in het slot te gooien, wij zien ook de ontwikkelingen om ons heen, maar dat het er voor ons wel omgaat hoe dit gecompenseerd gaat worden. CNV Vakmensen is van mening dat werkgevers hier nog onvoldoende aan tegemoet komen.

Mantelzorg

Doordat iedereen langer moet doorwerken en beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt zal het steeds vaker voorkomen dat werknemers conflicten ervaren tussen hun privésituatie en hun werk. Zij zullen beter gefaciliteerd moeten worden voor hun mantelzorgtaken. Dit is van groot belang voor hun eigen gezondheid en hun duurzame inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt. Wie verlof neemt om voor een hulpbehoevende te zorgen, moet er niet teveel in loon op achteruitgaan. Het moet dan niet alleen over het recht gaan van het opnemen van verlof, maar ook over de vergoeding daarvan. CNV Vakmensen heeft hier een voorstel voor gedaan. Het is positief dat werkgevers het belang van een goede mantelzorgregeling erkennen en zich kunnen vinden in ons voorstel hiervoor.

Loon

CNV Vakmensen zal een eventueel pakket aan cao afspraken altijd op z’n totaliteit beoordelen. Dit moet goed en voldoende in balans zijn voor jou en jouw collega’s. Een passende loonsverhoging, rekening houdend met de huidige economische situatie, speelt hierbij ook een rol. Over de hoogte hiervan zijn CNV Vakmensen en werkgevers het nog niet eens.

Hoe nu verder?

Binnenkort volgt een volgend overleg met werkgevers over de cao. Ook daarna zullen we jou over de stand van zaken informeren. We houden jou op de hoogte!

Meer leden = meer invloed

Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker. We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren. Jouw collega kan lid worden door te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden


Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder:

Martijn den Heijer
Telefoonnummer: 030-7511007
E-mail: m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid