Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Drogisterijbranche

Het heeft even op zich laten wachten, maar uiteindelijk heeft CNV Vakmensen afgelopen vrijdag een cao resultaat bereikt voor de medewerkers in de Drogisterijbranche. Het is nu aan de leden om hier hun stem over uit te brengen.

Nadat er gedurende een aantal maanden gesproken is over een vernieuwings- en moderniseringstraject, zijn begin dit jaar de onderhandelingen gestart. De onderwerpen die op tafel lagen waren flexibiliteit en afschaffen van toeslagen, ontziebepalingen, opleiding en duurzame inzetbaarheid.

Mogelijkheden voor ontwikkeling

Voor CNV Vakmensen is het van het grootste belang dat iedereen de kans krijgt en grijpt om zich te ontwikkelen en daarbij gesteund wordt door werkgevers. Immers, werk verandert, tijden veranderen, mogelijkheden op (vaste) contracten veranderen, winkelbeeld en daarmee variatie aan winkels verandert. Daarnaast hebben we te maken met langer doorwerken, maar ook het "omvallen of zwaar weer" waarmee ook grote ketens te maken krijgen, een belangrijke reden dat je serieus moet nadenken over je toekomst en de mogelijkheden die je zelf hebt. Daarom hebben duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden tot ontwikkeling een centrale rol ingenomen tijdens het overleg.

Moeizaam traject

Er is een periode van rust ingelast omdat het traject moeizaam verliep en de uitkomst onzeker was. Er werden door werkgevers veel verslechteringen voorgesteld, waar geen enkele positieve impuls voor medewerkers tegenover stond. Inmiddels is er de afgelopen week verder onderhandeld en is er dus een resultaat bereikt.

Resultaat

Er is een looptijd afgesproken van 1 jaar, met een loonsverhoging van 1,25%.

Niet het beste resultaat waarop CNV Vakmensen hoopte, maar wel het beste resultaat voor dit moment en met positieve punten naar de toekomst. De afschaffing van het tijdschalen-model is afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar meer zeggenschap van medewerkers over de roostersystematiek. Intentie hierbij is dat medewerkers kunnen aangeven op welke momenten zij willen werken en hier wordt dan rekening mee gehouden. Bij dit onderzoek is de inbreng van medewerkers essentieel, dus op een later moment zal jullie input gevraagd worden.

Daarnaast is de regeling om minder te gaan werken vanaf 58 jaar, verlengd tot 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2019 wordt de ingangsdatum van de regeling gekoppeld aan de AOW-leeftijd, 5 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd. Medewerkers die gebruik maken van de regeling behouden hun recht op de bestaande regeling.

Daarnaast krijgen medewerkers met een dienstverband van minimaal 2 jaar de mogelijkheid om een loopbaanscan te doen. Gedurende de looptijd gaan we met elkaar stappen zetten om ook verdere ontwikkeling, binnen en buiten de branche, te stimuleren zodat je daadwerkelijk werkt aan duurzame ontwikkeling/mobiliteit.

Onder het kopje 'Downloads' op deze pagina vind je het onderhandelingsresultaat.

Breng je stem uit

Klik HIER om online je stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat. Stemmen kan tot 30 juni.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact met me opnemen.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid