Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen Cao Drogisterijbranche van start

Op vrijdag 5 oktober heeft het eerste overleg plaatsgevonden over de Cao Drogisterijbranche. Samen met een tweetal kaderleden is CNV Vakmensen het overleg gestart: deze keer zijn niet vooraf al voorstellenbrieven gestuurd.

De insteek was om te starten met een verkenning van belangrijke zaken die spelen en de onderzoeken die gedaan zijn. Aan de hand daarvan worden de punten benoemd.
Werkgevers hebben tijdens het overleg het belang van een eigen branche-cao benadrukt. Men geeft aan dat er sprake is van grote diversiteit en hevige concurrentie in de branche. Er is gesproken over de flexibiliteit die van medewerkers wordt verwacht, of er al sprake is van merkbare krapte op de arbeidsmarkt, hoe om te gaan met verdergaande verruiming van de openingstijden, online concurrentie en vooral het belang om als werkgever aantrekkelijk te zijn en blijven voor (nieuwe) medewerkers. Dit was het moment waarop werkgevers met de contouren voor de nieuwe cao kwamen.

Werkgevers stellen het volgende voor

 • een cao voor de duur van 2 jaar;
 • gedurende de looptijd op twee momenten een loonsverhoging: eerst op 1 mei 2019 een verhoging van 1,75% en een tweede verhoging op 1 mei 2020 van 1,75%. Het voorstel voor deze loonsverhoging is gekoppeld aan de voorwaarde om de toeslagen in de avond en op zondag af te schaffen;
 • invoering van een POB van EUR 100,- per jaar dat per maand wordt opgebouwd, in te voeren vanaf 1 januari 2019 voor medewerkers met een contract van 12 uur per week of meer;
 • artikel 9.3A “leeftijdsvakantie” te wijzigen zodat de aanspraak op leeftijdsvakantie ingaat 10 jaar voordat het recht op AOW ingaat.

Reactie vanuit CNV Vakmensen

CNV Vakmensen geeft aan dat werkgevers veel van werknemers vragen. Wij missen in het aanbod een voorstel tot aanpassing van het loongebouw, dat met het oog op de aanpassing van het wettelijk minimum-jeugdloon per 1 juli 2019 zou moeten worden aangepast. In reactie op het voorstel tot afschaffen van toeslagen zou CNV Vakmensen graag zien dat werkgevers met een alternatief voorstel komen, bijvoorbeeld een beloning voor persoonlijke inconveniëntie. Gegeven het feit dat de laatste loonsverhoging is gegeven op 1 juli 2017 is de ingangsdatum voor de nieuwe loonsverhoging wat CNV betreft te laat. De loonsverhoging van minimaal 2,5% zou moeten vallen in 2018. Samengevat ziet dit er dan als volgt uit:

 • een cao met een looptijd van 1 jaar, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019;
 • een collectieve loonsverhoging van minimaal 2,5% nog ingaande in 2018;
 • de tijd tot 1 juli 2019 wordt gebruikt om het loongebouw te herzien en aan te passen aan de invoering van het nieuwe WML Jeugdloon en de verlaging naar 21 jaar;
 • reparatie van het 3e ww jaar op nader te omschrijven wijze;
 • CNV staat niet afwijzend tegenover wijziging van de ingangsdatum voor toekenning van leeftijdsdagen;
 • CNV reageert op het voorstel van werkgevers voor invoering van het POB en ziet dit als een eerste stap.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan aanpassing van artikel 5.2 uit de cao en af te spreken dat medewerkers makkelijker doorstromen naar functiegroep 2 door bij aanvang direct een digitale opleiding Verkoop in de Drogisterij aangeboden te krijgen; en dat zij na het behalen van dit diploma of uiterlijk na één jaar doorstromen van functie groep 1 naar functiegroep 2. Tegelijkertijd wil CNV Vakmensen spreken over de invoering van het all-in uurloon voor vulploegmedewerkers.

Heb je vragen en/of opmerkingen, of zaken die je belangrijk vindt om te delen, stuur mij dan een mail.

Kitty Huntjens, bestuurder
 k.huntjens@cnvvakmensen.nl
06 4782 6877

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid