Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Gat is te groot: geen nieuwe cao Drogisterijen!

Op 10 juni hebben we het zevende overleg gehad met werkgevers en is helaas gebleken dat we niet tot een cao kunnen komen. In deze nieuwsbrief zullen wij jullie meenemen in hoe het laatste overleg is verlopen en waarom we niet tot een cao zijn gekomen.

Overleg 3 maart 2020
In het overleg van 3 maart hadden de werkgevers de volgende voorstellen gedaan:
- Cao tot en met juni 2022
- 1 juni 2020 een loonsverhoging van 2%
- 1 juni 2021 een loonsverhoging van 2,25%
- Juni 2022 een loonsverhoging van 1,5%

Bovenstaande loonsverhogingen waren gekoppeld aan het afschaffen van de toeslagen in de avond (25% naar 0% tussen 18.00-21.00uur) en het afschaffen van de zondagtoeslag (100% naar 0%). Voor het afschaffen van de toeslagen boden de werkgevers een compensatie van 2% loonsverhoging. Daarnaast de kanttekening dat werknemers die bovenschaal worden verloond geen loonsverhoging krijgen, dit wordt bevroren totdat ze weer in de schaal vallen.

Enquête
Naar aanleiding van dit overleg hebben wij een enquête uitgezet om te horen wat jullie hiervan vinden en wat jullie belangrijk vinden als het gaat om jullie cao. Deze enquête is massaal ingevuld en de antwoorden waren helder. Kort samengevat gaven jullie aan dat de loonsverhoging te minimaal is en de toeslagen voor zowel de avond als de zondag moeten blijven. Ook gaven jullie punten aan die jullie wel graag gewijzigd zouden willen zien in jullie cao zoals;
- Vaststaand rooster 4 weken van tevoren
- Beperking van de hoeveelheid dagen die je kan worden ingezet (bv contract 24 uur maximale inzet van 4 dagen)
- Aanpassing loongebouw (een aantal functiegroepen zitten onder het wettelijk minimum loon en je kan geen logische groei maken in salaris)
- Hogere maaltijdvergoeding

Waarom geen cao?
Met deze boodschap zijn wij 19 mei aan tafel gaan zitten met een vervolg van dit gesprek op 10 juni. Wij hebben aangegeven dat werknemers duidelijk aangeven dat de toeslagen moeten blijven daarnaast hebben wij meerdere keren hebben gevraagd naar het nut en de noodzaak van het afschaffen van de toeslagen. Daar hebben we geen relevant antwoord op gekregen. 

Werkgevers stelden hierna voor om de zondagtoeslag niet van 100% naar 0% te verlagen maar naar 50%. Maar de vergoeding hiervoor wordt ook gehalveerd van 2% naar 1%. De avondtoeslag wilden ze nog steeds verlagen van 25% naar 0%. Als reactie op onze punten waren ze bereid om het rooster 3 weken van tevoren te garanderen en het werken op zondag op vrijwillige basis laten zijn. Hierop hebben wij aangegeven dat werken op vrijwillige basis op zondag al in de cao staat, dus iemand kan nu met de huidige cao niet verplicht worden op zondag te werken. Als reactie op de toeslagen hebben wij aangegeven dat dit wezenlijk geen verbetering is van hun voorstel. De toeslag op zondag wordt weliswaar naar 50% verlaagd in plaats van naar 0% maar daar staat ook tegenover dat de compensatie wordt gehalveerd. En de boodschap blijft dat werknemers überhaupt niet willen dat de toeslagen worden afgeschaft of verlaagd.

Naar aanleiding hiervan kwamen werkgevers nog met een laatste voorstel. Ze waren bereid om de toeslag in de avond 25% te laten maar de zondagtoeslag moest nog wel naar 50%. Hierop hebben wij nogmaals aangegeven dat wij graag tot een cao komen maar niet onder de voorwaarde dat de toeslagen worden afgeschaft of verlaagd. Al helemaal niet wanneer werknemers hier financieel op achteruit gaan.

Werkgevers hebben hierna moeten concluderen dat we er dan niet met elkaar uit gaan komen en er geen nieuwe cao tot stand zal komen.

Wat nu?
Voor jullie blijven de arbeidsvoorwaarden gelden zoals deze nu in de cao staan en in je arbeidsovereenkomst.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief dan kun je mailen naar k.huntjens@cnvvakmensen.nl of bellen 06-47826877.

Met vriendelijke groet,

Kitty Huntjens                               Selma Skalli-Gouderjaan

CNV Vakmensen                            FNV

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid