Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Drogisterijbranche…wat nu

Op 4 februari hebben we het 4e overleg gehad met werkgevers over jullie cao. Werkgevers hadden overleg nodig over onze vragen, over zeggenschap/kaders van roosters en de financiële compensatie voor het afschaffen van de toeslagen.

Werkgevers kwamen met de volgende voorstellen:

Zeggenschap rooster
Werkgevers stelden voor dat iedere werknemer een roostervrije dag per week mag aangeven. Ieder jaar wordt dan de afspraak gemaakt over de invulling van de roostervrije dag, niet zijnde zaterdag of zondag, voor het komende jaar. In de cao staat al een artikel met die strekking en vakbonden hebben dan ook de vraag gesteld of dit voorstel een aanvulling op de cao is. Werkgevers konden hier nog geen antwoord op geven en moeten dit uitzoeken.

Voor jullie als medewerkers is een aanzegtermijn van 4 weken van het rooster van belang. Dat geeft immers veel meer duidelijkheid en zekerheid. Werkgevers hebben een voorstel gedaan het rooster eerder te publiceren, 4 weken in plaats van 2 weken van tevoren. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat het rooster in de eerste 2 weken nog steeds aangepast kan worden door de werkgever. Hiermee verandert voor jullie de situatie niet wezenlijk ten opzicht van nu. Je hebt nog steeds geen duidelijkheid en zekerheid. Wij stellen dan ook voor om het rooster 4 weken van tevoren bekend te maken en daarmee staat het rooster vast. Dat betekent dat de werkgever niet het rooster zomaar kan wijzigen en jij duidelijkheid hebt om je privéafspraken in te kunnen plannen.

Toeslagen en loon
In het vorige overleg hebben werkgevers een loonbod gedaan van 1,75% in februari 2019, dat geldt niet alleen als loonbod maar dat is het loonbod inclusief de compensatie voor het afschaffen van de toeslagen. Werkgevers gaven in het laatste overleg aan dat ze bereid zijn om het ‘loonbod’ te verhogen naar 2% in mei 2019, dat is nog steeds inclusief het afschaffen van de toeslagen. Wij waren zeer verbaasd aangezien dat ‘loonbod’ nóg slechter is dan het vorige bod aangezien dat is verschoven van februari naar mei.

Stand van zaken
Duidelijk is dat er nog een groot gat is tussen werkgevers en werknemers. Wij vragen een fatsoenlijke loonsverhoging van minimaal 2,5% met terugwerkende kracht. Echte zeggenschap over het rooster, zodat er een betere balans is tussen werk en privé. Werkgevers hebben aangegeven dat ze zich willen beraden en konden niet aangeven of zij nog mogelijkheden zien om verder te spreken. Dat betekent dat er op dit moment geen vervolgafspraak staat gepland. Zodra hier meer over bekend is, hoor je het.

Mocht je vragen hebben neem dan contact met mij op.

Kitty Huntjens
Bestuurder
M: 06-47826877
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid