Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Drogisterijbranche

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief zijn we niet tot een nieuwe cao gekomen. Wat de gevolgen hiervan zijn wordt kort toegelicht.

Zoals al in de vorige nieuwsbrief is gemeld zijn we niet tot overenstemming over een nieuwe cao gekomen. We hebben toen aangegeven dat we nader zouden toelichten wat de status van jullie huidige cao is.

Geldigheid cao
In de cao Drogisterijbranche staat aangegeven dat de cao stilzwijgend wordt verlengd als deze niet wordt opgezegd of als er geen nieuwe cao wordt afgesproken.
De werkgevers of de vakbonden kunnen de cao opzeggen.
De werkgevers hebben wel aangegeven de cao te willen opzeggen. Aangezien er geen (tijdige) opzegging is geweest en er geen nieuwe cao is afgesproken, betekent dit dat jullie huidige cao nog steeds geldt.
Deze cao geldt nog tot 1 juli 2021. Dit betekent dat de rechten en plichten vanuit de cao nog steeds van toepassing zijn.

Situatie na 1 juli 2021?
Ook dan geldt: als de cao niet wordt opgezegd en er geen nieuwe cao wordt afgesproken dan wordt de huidige cao weer stilzwijgend verlengd.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kun je mailen naar Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl. Je kunt voor vragen ook terecht bij CNV Info, info@cnvvakmensen.nl of 03 751 1007.

Ook namens Selma Skalli-Gouderjaan (FNV)
Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl
M
06 47 82 68 77

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid