Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Online petitie sociaal plan Maxeda DIY Group

Steun je de eisen van het sociaal plan Maxeda DIY Group? Teken dan de petitie.

Enkele weken geleden zijn de sociale partners bij elkaar gekomen om te praten over een nieuw sociaal plan. Maxeda heeft de bonden een concept sociaal plan voorgelegd dat geldt voor alle werknemers met een contract voor onbepaalde tijd die in dienst zijn bij Maxeda DIY Group BV en haar dochter- of zustervennootschappen (Praxis en Formido).

De bonden hebben na kort overleg aangegeven het concept eerst graag aan de leden te willen voorleggen. Op 5 september heeft er een ledenvergadering plaatsgevonden waarbij een aantal van jullie collega’s al te kennen heeft gegeven niet te willen instemmen met het plan zoals dat nu is. Tijdens deze bijeenkomst is het idee ontstaan om een petitie te starten, zodat meer werknemers kunnen aangeven dat ze het niet eens zijn met het huidige voorstel.

Lees hieronder de hoofdlijnen van het voorstel van Maxeda en teken de petitie via deze link.

Aanbod Maxeda DIY Group

Transitievergoeding

Maxeda biedt werknemers die boventallig zijn de wettelijke transitievergoeding aan met als extra een aanvullende vergoeding van 50%. De wettelijke regelgeving berekent de vergoeding als volgt:

 • Voor de eerste 10 dienstjaren 1/6 van het bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd;
 • Na de eerste 10 dienstjaren een kwart 1/4 van het bruto maandsalaris per periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
 • Voor werknemers die tenminste 50 jaar oud én 10 jaar bij Maxeda in dienst zijn, geldt in afwijking van het bovenstaande de volgende regel: voor iedere periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar heeft geduurd, 1/2 bruto maandsalaris.

Salarisgarantie

In het huidige voorstel is er geen salarisgarantie. Dit betekent dat bij herplaatsing naar een lagere functiegroep je salaris na 2 jaar zal worden afgebouwd tot de maximum van de nieuwe, lagere functiegroep is bereikt.

Bezwarencommissie

De werkgever stelt voor dat er een bezwarencommissie wordt aangesteld om recht te doen aan de individuele belangen van de werknemer. De commissie zal bestaan uit 3 leden die Maxeda zal benoemen.

Van werk naar werk begeleidingstraject

Maxeda biedt boventallige werknemers een begeleidingstraject aan om ze van werk naar werk te begeleiden. Het budget is als volgt vastgesteld:

 • € 1.000 inclusief btw bij minimaal 0, maar maximaal 2 dienstjaren;
 • € 2.000 inclusief btw bij minimaal 2, maar maximaal 5 dienstjaren;
 • € 3.000 inclusief btw bij minimaal 5, maar maximaal 10 dienstjaren;
 • € 4.000 inclusief btw bij meer dan 10 dienstjaren.

Reactie vakbonden

 • De aangeboden transitievergoeding is te laag, bij de vorige reorganisatie werd nog de kantonrechtersformule toegepast, de vergoedingen waren toen een stuk hoger. Wij zouden graag willen zien dat dit nu weer gebeurt. Op deze manier heeft men betere middelen om een periode van werkloosheid te overbruggen.
 • Wij zouden graag willen zien dat er een salarisgarantie komt, wanneer iemand herplaatst wordt naar een functie met een lagere salaris, dan behoudt hij zijn salaris.
 • Wij stellen voor dat de bezwarencommissie gezamenlijk door de sociale partners wordt gekozen om de objectiviteit van de commissie te waarborgen.

Jouw stem: teken de petitie

Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze achterban vindt van de voorstellen van de werknemer. Wij willen met deze petitie een sterk signaal afgeven naar de werkgever dat wij gesteund worden door een groot aantal werknemers die graag een beter sociaal plan willen zien. Dit zal onze positie bij de onderhandelingen versterken. Teken dus de petitie en help ons om tot betere afspraken te komen!

Teken de petitie via deze link.

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 43 61 65
E: s.faez@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid