Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen cao dierenwinkels en muziek vastgelopen

Na het vorige bericht van medio november zijn de onderhandelingen voortgezet voor een nieuwe cao voor de detailhandel voor Dierenspeciaalzaken en de detailhandel voor Muziekinstrumenten en bladmuziek. Ondanks dat de gesprekken over het algemeen constructief zijn verlopen heeft dit helaas niet tot een resultaat geleid.

Werkgevers blijven vasthouden aan hun wens om de zondagstoeslag te halveren zonder daar een fatsoenlijke compensatie tegenover te stellen. Werkgevers hebben in de laatste onderhandelingsronde een eindbod neergelegd, waarvan de inhoud te slecht is om voor te leggen aan onze leden.

Waarom geen nieuwe cao?

Zoals jullie weten willen werkgevers al een aantal jaren dat de zondagstoeslag verlaagd wordt. Dit is in hun ogen een logisch gevolg van de veranderende maatschappij en de ontwikkelingen binnen de detailhandel. Het CNV heeft steeds aangegeven mee te willen denken hoe hierbij aangesloten kan worden. Ook over een aanpassing van de zondagstoeslag waren en zijn we bereid te praten, ondanks dat dit voor ons nog steeds een uiterst gevoelig onderwerp is. Echter, voor CNV Dienstenbond is het dan wel belangrijk dat werkgevers willen praten over een passende compensatie hiervoor.

Opleidingsbudget

Werkgevers willen de zondagstoeslag van 100% verlagen naar 50%. In ruil daarvoor willen zij alle werknemers een persoonlijk opleidingsbudget toekennen van 1% van het bruto jaarinkomen dat maximaal voor 5 jaar opgespaard kan worden. Daarnaast zijn ze bereid om 1 extra dag aan studieverlof toe te kennen. Het opleidingsbudget en de studiedag zijn bedoeld voor niet vakgerichte opleidingen.

Waarde

De waarde van de zondagstoeslag is in onze ogen echter veel meer dan het aangeboden opleidingsbudget. Stel, een werknemer werkt momenteel of gaat straks 1 zondag per maand werken. Dan leidt de halvering van de zondagstoeslag tot een verlies van ongeveer €330 euro tot €440 per jaar, afhankelijk van de loonschaal waarin je bent ingedeeld.
Het persoonlijk budget van 1% levert per jaar in het meest gunstigste geval (indien je fulltime werkt) maximaal €180 tot €240 per jaar op. Rekening houdend met het feit dat het gros van de werknemers in deze sectoren niet fulltime werkt, is de opbrengst van een procentueel opleidingsbudget dus veel minder dan de genoemde bedragen. Ook wanneer we de waarde van de extra studiedag meerekenen, gaan de meeste werknemers onder deze compensatiemaatregelen er fors op achteruit.

Druk

Tel daarbij op dat bij deze berekening rekening is gehouden met het werken op 1 zondag per maand. De vraag is of niet rekening gehouden moet worden met meer zondagen. Immers, de prijs voor het werken op een zondag wordt veel goedkoper en in ruil hiervoor komt een persoonlijk budget. Met andere woorden, onder het voorgestelde systeem van compensatie sluiten wij niet uit dat er meer druk uitgeoefend gaat worden op de werknemers om vaker op de zondagen te gaan werken. Hoewel in de cao vermeld staat dat een werknemer niet verplicht kan worden om op een zondag te werken, laat de praktijk zien dat het tamelijk lastig is om te weigeren.

Jeugdschalen

Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, weigeren de Dierenspeciaalzaken mee te werken aan volledige afschaffing van de jeugdschalen. Voor ons was dit, naast het persoonlijk opleidingsbudget ook een belangrijke voorwaarde om mogelijk een afspraak te kunnen maken over verlaging van de zondagstoeslag.

Conclusie

Op basis van de voorwaarden zoals de werkgevers die bij ons neergelegd hebben om te komen tot een nieuwe cao, wordt het onmogelijk om tot een resultaat te komen. De overwegingen op financieel vlak (wat is de huidige waarde van de zondagstoeslag ten opzichte van de waarde van het aangeboden persoonlijk budget?), de overwegingen op het gebied van werktijden en de invloed van werknemers hierop alsmede het gegeven dat de werkgevers van de Dierenspeciaalzaken ook niet wilen meewerken aan volledige afschaffing van de jeugdschalen, hebben ons doen besluiten om niet akkoord te gaan met dit eindbod. Acceptatie van het eindbod leidt namelijk tot een goedkopere c.q. slechtere cao voor de werknemers.

Wat nu?

De oude cao die tot 2 juli 2015 liep is stilzwijgend verlengd tot 1 juli 2016. Dit betekent dat de leden van CNV Dienstenbond gewoon aanspraak kunnen houden op deze cao. De werknemers die geen lid zijn van het CNV, maar wel in het arbeidscontract de toepasselijkheid van de cao SBD hebben afgesproken, behouden ook hun rechten op deze cao. Wat er in de toekomst gaat gebeuren met deze cao is momenteel volstrekt in het ongewisse. Als er nieuws hierover te melden is zullen we je vanzelfsprekend daarover informeren.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Bel Martijn den Heijer, jouw bestuurder bij CNV Dienstenbond, op 023-5670632 of mail naar  m.denheijer@cnvdibo.nl
Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid