Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werknemers Office Depot eisen goed sociaal plan

Na stemming onder de leden van de vakorganisaties op woensdag 29 maart blijkt dat er unaniem voor mogelijke acties wordt gekozen als Office Depot niet met een beter sociaal plan komt.

Het concept sociaal plan dat door de werkgever is overhandigd aan de vakbonden is naar de mening van de leden (en tevens ook meerdere niet georganiseerden aanwezig tijdens de vergadering) veel te mager en onduidelijk.
Te mager voor wat betreft het aanbod de minimale wettelijk verplichtte transactievergoeding. En te onduidelijk voor wat betreft de plaatsingsprocedure.

Bij deze Nieuwsbrief is een petitie formulier gevoegd, om zelf te ondertekenen EN biedt tevens de mogelijkheid om andere collega’s mee te laten onderteken.

De petities worden in week 14 en 15 (uiterlijk woensdag 12 april 12:00 uur) verzameld door de bestuurders van FNV en CNV.

Ook wordt thans invulling gegeven aan de bedrijfscontactpersonen (BCP-ers) namens de vakbonden EN leden van het actiecomité. Hierbij een oproep aan jullie; mocht je je bijdrage willen leveren aan het actietraject stuur dan een mail naar Marian Beldsnijder (marian.beldsnijder@fnv.nl) of René Jongen (r.jongen@cnvvakmensen.nl).

Wij hopen en verwachten dat jullie werkgever tot inkeer komt en opnieuw met ons gaat onderhandelen. Liefst zo spoedig mogelijk, maar anders uiterlijk in week 16.

Het geduld raakt bij alle Office Depot medewerkers op. Tijdens de afgelopen ledenvergadering werd uitgesproken dat jullie een beter aanbod van een sociaal plan verwachten. Zeker als waardering naar jullie medewerkers toe.

Graag de petitie uitprinten, verspreiden en ondertekenen à op woensdag 14 april om 12:00 uur worden de lijsten door ons opgehaald bij de hoofdingang / toegangspoort van jullie kantoor: OFFICE DEPOT, Columbusweg 33 te Venlo.


Tot woensdag 14 april om 12:00 uur !

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E:  r.jongen@cnvvakmensen.nl

en

Marian Beldsnijder FNV Handel

NB: Mocht je de ondertekende petities eerder willen inleveren - omdat je verhinderd bent op 14 april – bel mij dan en ik kom de petities eerder ophalen / nader af te spreken (06 51 20 29 61).

BIJLAGE: Petitie Wij eisen een goed sociaal plan

Mitarbeiter Office Depot fordern einen guten Sozialplan

Nach Abstimmung mit den Mitgliedern der Gewerkschäfte am Mittwoch den 29. März, ergibt sich dass man sich eindeutig entscheidet für notwendige Arbeitsunterbrechungen, Streiks wenn Office Depot nicht einen besseren Sozialplan unterbreitet.

Der vorläufige Sozialplan, den vom Arbeitgeber den Gewerkschäften überreicht worden ist, erfahren die Gewerkschaftsmitglieder wie auch mehrere, nicht-Mitgliedern als viel zu geringfügig und undeutlich.

Es ist zu geringfügig bezüglich des Angebots des gesetzlichen Mindestniveaus der Übergangszahlung. Und es gibt zu viel Undeutlichkeit bezüglich des Unterbringungsverfahrens.

Beiliegend finden Sie ein Petitionsformular, welches Sie selber unterschreiben können. Außerdem können auch eure nichtangeschlossenen Kollegen in dieser Weise dieses Formular unterschreiben.

Die Vermittler der CNV und FNV werden die Petitionen in Woche 14 und 15, jedoch bis spätestens Mittwoch den 12. April, sammeln.

Momentan werden die Betriebsansprechspersonen gestaltet (‘BCP-ers’)im Namen der Gewerkschäfte UND Mitglieder des Aktionsausschuss. Daher rufen wir euch allen auf: wenn du dich auch beteiligen möchtest am Aktionsverfahren, dann kannst du eine Mail schicken an René Jongen (r.jongen@cnvvakmensen.nl) oder Marian Beldsnijder (marian.beldsnijder@fnv.nl).

Wir hoffen und erwarten, dass eurer Arbeitgeber zur Einkehr kommt und wiederum mit uns die Verhandlungen aufnehmt. Vorzugsweise baldmöglichst, jedoch sonst spätestens in Woche 16.

Die Geduld geht bei allen Mitarbeitern von Office Depot zu Ende. Während der vergangenen Mitgliedsversammlung wurde gesagt, dass ein besseres Angebot des Sozialplans erwartet wird. Sicherlich als Zeichen von Anerkennung der Mitarbeiter.

Wir bitten euch die Petition auszudrucken, zu verteilen und zu unterschreiben à am Mittwoch den 14. April, um 12:00 Uhr, werden wir die Listen einsammeln beim Haupteingang / Eingangstor ihres Büros: OFFICE DEPOT, Columbusweg 33 in Venlo.

Wir sehen uns am Mittwoch den 14. April um 12:00 Uhr.

René Jongen CNV Vakmensen
Handy: 0031 (0)6 51 20 29 61 r.jongen@cnvvakmensen.nl

und

Marian Beldsnijder FNV Handel

N.B. wenn du die unterschriebenen Petitionen früher anliefern möchtest, weil du nicht am14. April beim Versammlung dabei sein kannst, ruf mich dann bitte an, so dass wir verabreden können wann ich die Petitionen abholen (Handy: 0031 (0)6 51 20 29 61)

Anlage: Petition Wir fordern einen guten Sozialplan


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid