Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voorstel Office Depot: stemmen/ledenvergaderingen

Zoals in de vorige nieuwsbrief van 25 september was aangekondigd, heeft Office Depot na veel heen en weer praten uiteindelijk een eindbod bij CNV Vakmensen neergelegd om de kwestie over reiskosten voor alle (oud-)medewerkers te schikken. In deze nieuwsbrief: samenvatting, stemming, ledenraadpleging.

Verderop in deze nieuwsbrief wordt uitgelegd hoe je kunt stemmen over het voorstel van Office Depot en krijg je alle benodigde informatie over de ledenbijeenkomsten in Zwolle en Venlo.

Voordat ik de details van dat voorstel geef, eerst een samenvatting van de onderhandelingen in de achterliggende periode.

Samenvatting

Er zijn na de recente reorganisatie in de periode maart t/m juni van dit jaar een aantal e-mailberichten en opmerkingen ontvangen waarin door de medewerkers/leden is aangedrongen op spoedige afronding van de reiskostenkwestie. Daarvoor had Office Depot ons in een overleg op 10 februari 2017 een in onze ogen zeer teleurstellend bod gedaan van omgerekend 35% van de totale vordering om tot een schikking te komen. Dat is ook besproken tijdens de ledenraadplegingen in Venlo en in Zwolle; het voornemen was om na de reorganisatie te starten met het schrijven van de dagvaarding. Ter voorkoming van problemen bij boventallige werknemers is afgesproken dat in de vaststellingsovereenkomsten in de finale kwijting een voorbehoud zou worden opgenomen ten aanzien van de reiskostenkwestie; dat heeft Office Depot naar wij begrijpen ook gedaan. 

Eind april 2017 werden wij zonder vooraankondiging gebeld door de advocaat van Office Depot om toch nog tot een regeling te komen. Voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden partijen eerst geacht alle opties, om tot een minnelijke regeling te komen, te onderzoeken. Een dergelijke uitnodiging afwijzen pakt bijna altijd nadelig uit. De rechter zal ook vragen wat partijen zelf hebben gedaan om de kwestie op te lossen. 

CNV Vakmensen heeft daarop begin mei 2017 geantwoord dat als Office Depot bereid zou zijn 90% per medewerker van de totale vordering te betalen, wij dit voorstel positief voor stemming zouden gaan voorleggen aan de leden. 

De advocaat heeft vervolgens enige tijd gevraagd om ons voorstel met de financier te bespreken. Medio juni volgt noch een afwijzing, noch een tegenvoorstel, maar een verzoek om opnieuw in Venlo af te spreken voor overleg. Helaas lukt het niet direct om een geschikte datum te vinden waarop alle personen van de zijde van Office Depot en CNV Vakmensen in Venlo kunnen aanschuiven voor dat gewenste overleg. Medio juli beginnen bovendien voor een aantal van de overlegpartners al de zomervakanties, voor de gemachtigde van Office Depot zelfs pas eind augustus, zodat medio september weer nader overleg mogelijk is. Omdat ook naar onze mening de kwestie dan te lang duurt, wordt van de zijde van CNV Vakmensen schriftelijk aangedrongen op een verbeterd (eind)bod van Office Depot om eventueel daarna dan aanvullend nog te gaan overleggen in Venlo. 

In het zoveelste telefonische overleg van 28 september 2017 doet de gemachtigde van Office Depot dan voor het eerst na 10 februari 2017 voor iedere werknemer weer een concreet voorstel voor nabetaling van reiskosten conform cao dat omgerekend neerkomt op 66,67% van de totale vordering. Jullie begrijpen dat wij niet direct een gat in de lucht zijn gesprongen. 

Na intern overleg is de gemachtigde diezelfde dag teruggebeld en is hem verteld dat wij van mening zijn dat er een beter (eind)bod op tafel moet komen. Dat wij bovendien daarna klaar zijn met praten en aan onze leden gaan vragen wat zij van het bod vinden. Op 5 oktober volgt reactie van Office Depot dat zij tot 42 maanden terug willen gaan en die maanden volledig nabetalen, dat is omgerekend 70%. Diezelfde dag is terug gecommuniceerd dat in dat geval het bod niet voor instemming wordt voorgelegd. Office Depot besluit op aandringen van CNV Vakmensen op 6 oktober nog een laatste maal haar bod te verhogen. 

Voorstel

Nu wordt het voorstel dat ze voor iedere medewerker over de periode 22 april 2011 t/m 31 maart 2016 75% van de totale vordering willen betalen. De datum van 22 april 2011 heeft te maken met de datum waarop de kwestie is gestuit en dan 5 jaar terug. Daar waar Office Depot eerst de periode wilde beperken in haar voorstellen, waarover dan 100% nabetaling zou volgen, gaat het laatste bod uit van 75% nabetaling over de gehele periode, waarover dus nog nabetaling opeisbaar is. 

Wat denkt CNV Vakmensen van dit eindbod?

Begin mei is aangedrongen op minimaal 90% nabetaling over de gehele periode vanaf 22 april 2011 t/m 31 maart 2016. Met daarbij dan de mededeling in dat geval positief te adviseren aan onze leden om in te stemmen. De gemachtigde heeft ons verzocht ook dit voorstel van 75% positief voor te leggen aan jullie. Aan de gemachtigde van Office Depot is nadrukkelijk verteld dat wij het eindbod van Office Depot, dat nu op tafel ligt, neutraal aan onze leden willen voorleggen. Het is dus aan jullie of we ingaan op 75%. 

Het is niet hét voorstel waarop we hadden gehoopt. Aan de andere kant is het meer dan het dubbele dan waar Office Depot februari van dit jaar collectief voor wilde schikken. Door nu de gehele periode in aanmerking te nemen worden bovendien geen medewerkers uitgesloten die slechts een deel van de periode van 22 april 2011 t/m 31 maart 2016 in dienst waren. De uitbetaling wil Office Depot, bij een akkoord na instemming door de leden van CNV Vakmensen, dan in januari 2018 laten plaatsvinden. 

Uiteraard weten we allemaal dat de kantonrechter in Roermond in 2015 de vordering voor nabetaling heeft toegewezen. Voordat we echter massaal om die reden een afwijzing van jullie ontvangen geven we wel het volgende in overweging. 

De huidige gemachtigde, die niet dezelfde is als in 2015, is van mening dat de rechter uit Roermond een fout heeft gemaakt. De zaak die mogelijk volgt zal dus volledig opnieuw en met zijn aanvullende argumenten worden gevoerd en beoordeeld. Daarna volgt met grote waarschijnlijkheid een hoger beroep. Als wij onverhoopt mochten verliezen is dat bij voorbaat zeker. Indien Office Depot verliest verwachten we dat ook. Hoger beroep is namelijk ook ingesteld door Office Depot tegen het vonnis uit 2015. Vervolgens is bij het Hof Den Bosch alsnog geschikt met die desbetreffende eiser en oud-collega van jullie. Wat we dus met zekerheid kunnen zeggen is dat in geval we een procedure inzetten de kwestie nog lang, wellicht zelfs jaren, gaat duren. Een gang naar de Hoge Raad is immers ook nog mogelijk na de procedure in hoger beroep bij het Hof Den Bosch. 

Wat de hoogte van de bereikte schikking van die oud-collega van jullie is geweest gedurende het hoger beroep bij het Hof Den Bosch weten wij niet; in ieder geval geen 100% van zijn vordering. Gezien de hoeveelheid medewerkers (naar schatting meer dan 800) en dus het totale bedrag dat Office Depot uiteindelijk zou moeten betalen, loont het daarom altijd voor Office Depot om tot de laatste rechter te blijven doorvechten. Snelle betaling (van 75% van de vordering) kan mogelijk voor velen van jullie een belangrijke reden zijn om wel in te stemmen. 

Instemming

Aangezien de leden bij Office Depot daarbij ook besluiten over het voorstel voor de niet-leden (overige medewerkers) vragen we minimaal 60% instemming voordat we met het voorstel hierboven akkoord kunnen gaan.

Als ik het niet eens ben met het schikkingsvoorstel, maar de overige leden stemmen (in meerderheid) wel in, kan ik dan nog naar de rechter om alsnog 100% te eisen? Naar onze mening niet, althans bestaat er volgens ons een grote kans dat de rechter niet ingaat op je vordering; de rechter je in juridische termen niet ontvankelijk verklaard. 

Volgens de wet zou CNV Vakmensen namelijk niet eens hoeven te vragen om een instemming van onze leden met het voorstel. Als cao sluitende partij kunnen we ook zonder ledenraadpleging of verzoek om instemming door onze leden, ingaan op compensatievoorstellen die worden gedaan wegens het niet correct toepassen van de cao. In juridische zin is de ledenraadpleging en stemming over het voorstel niet meer dan een advies aan CNV Vakmensen. Nu FNV geen cao-partij is geweest kunnen zij dat niet. Wij kunnen dus zelfs namens de FNV-leden afspraken maken met Office Depot die hen en ook de overige medewerkers van Office Depot bindt.

Uiteraard willen we dat niet. Om die reden vragen we ook de niet bij CNV Vakmensen aangesloten medewerkers mee te praten tijdens komende ledenraadplegingen. De ledenraadplegingen / informatiebijeenkomsten worden gehouden op:

Zwolle

Datum: 31 oktober
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: ’t Truckerscafé / de Lichtmis, Hermelenweg 190, 8028 PL Zwolle 

Venlo

Datum: 13 november
Aanvang: 18:00 uur
Locatie: ’t Roadhoes, Antoniusplein 2, 5921 GV Venlo

Stemmen

Wij vragen jullie in te met het voorstel van Office Depot ofwel dit voorstel af te wijzen. Je kunt tot uiterlijk 20 november 2017 HIER stemmen. Bij het inloggen wordt gevraagd je e-mailadres in te vullen (het e-mailadres bekend in de ledenadministratie van CNV Vakmensen). Stemmen over het voorstel kan uitsluitend als lid van CNV Vakmensen! 

Omdat de kwestie van de reiskosten iedere medewerker aangaat, en niet slechts de op dit moment aangesloten leden, is besloten iedere medewerker van Office Depot die dit aangaat gelegenheid te bieden om mee te discussiëren over het voorstel.

Deze nieuwsbrief is nu niet vertaald in de Duitse taal om verzending van de Nieuwsbrief niet te vertragen.

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid