Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitbetaling reiskostenvergoeding Office Depot

Er is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen tussen Office Depot en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV teneinde het geschil omtrent de reiskostenvergoeding te beslechten.

Deze vaststellingsovereenkomst is inmiddels ook aangemeld als cao in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, zoals bevestigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat de regeling, zoals door partijen overeengekomen, bekrachtigd is en rechtsgeldige werking kent. Tevens houdt dit in dat alle vorderingen, overeenkomstig met hetgeen afgesproken is, kunnen worden ingediend. De getroffen regeling heeft geleid tot een finale afdoening van het geschil. Indien een (ex) werknemer zich meldt na 31 december 2018, kan géén beroep meer worden gedaan op de getroffen overeenkomst.

De regeling, waarover de leden hebben gestemd, hield en houdt in dat over de periode van april 2011 tot april 2016, 75% van het bedrag aan reiskosten wordt voldaan. Het adres alsmede het aantal werkdagen per 1 april 2016 wordt voor de berekening als leidraad genomen. Voor zover de werknemer al uit dienst was, wordt de laatste dag van het dienstverband als uitgangspunt gekozen. Verder worden voor het maken van de berekening de onbelaste vergoeding à 19 cent per kilometer en de minimum- en maximumafstanden op basis van de cao gehanteerd.

Indien Office Depot al een vergoeding aan reiskosten voldaan heeft over bovengenoemde periode, wordt dit aan de openstaande vordering in mindering gebracht. Mocht er al een zodanig bedrag zijn uitbetaald dat de hele vordering lijkt te zijn voldaan, is de werknemer niet gehouden tot terugbetaling.

Verschillende leden hebben zich al even geleden gemeld en om die reden hebben we ook al wat berekeningen kunnen maken. Voor de leden van CNV Vakmensen die hun vordering nog niet hebben ingediend en/of géén bericht hebben ontvangen van Office Depot, is het verzoek, zo snel mogelijk, doch uiterlijk 22 juni 2018 aanstaande, een e-mail te sturen naar r.jongen@cnvvakmensen.nl, met als onderwerp: ‘Vordering collectieve actie Office Depot’. 

Geef zo uitgebreid mogelijk de nodige gegevens door, waardoor een berekening mogelijk is. Indien u de brief met als onderwerp: ‘Wijziging netto reiskostenvergoeding’ heeft ontvangen, ontvangen wij deze ook graag digitaal. U kunt dit per mail versturen naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl. Op deze wijze kan zo snel mogelijk tot het indienen en vervolgens tot uitbetaling worden overgegaan.

We zijn opgelucht dat het overleg dat meerdere malen en over lange tijd heeft plaats gevonden, tot dit zeer mooie resultaat heeft geleid!

Voor onze leden bieden we een extra service. In de maanden augustus en september is René Jongen enkele dagen in Venlo aanwezig (spreekuur locatie en exacte tijd - bijvoorbeeld van 17:00 tot 19:00 uur - wordt nog nader bekend gemaakt). Tijdens deze spreekuren kunnen vragen worden gesteld en/of eventuele onduidelijkheden worden opgelost. Over de exacte locatie / data en tijden van het spreekuur ontvangen jullie nog bericht. Zoals toegezegd bieden wij de mogelijkheid om uw uitbetaling te laten controleren door onze loonspecialisten / juristen te Utrecht. Ook hiervoor dient u uw gegevens digitaal door te sturen naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl, onder vermelding van: Uitbetaling reiskosten Office Depot.

LET OP! Voor ex-werknemers die nog geen brief ‘Wijziging netto reiskostenvergoeding’ hebben ontvangen van Office Depot, geldt een andere procedure; zij ontvangen van Office Depot eerst een afzonderlijk invulformulier.

Mede namens de collega’s CNV Vakmensen in Utrecht,

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid