Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ontwikkelingen onderhandelingen Office Depot

Na de laatste nieuwsbrief via e-mailbericht namens CNV Vakmensen van mijn collega Monique Otsen, jurist, van 3 januari, waarna u massaal gehoor hebt gegeven aan haar oproep om de brief van Office Depot te sturen over (na)betaling van reiskosten sinds april 2016, zijn er volop ontwikkelingen geweest die wij u nu samengevat melden.

Ten eerste heeft er op 10 februari 2017 een overleg plaatsgevonden met de leiding van Office Depot en haar advocaat. Daarvoor was namens de leden de opnieuw berekende vordering kenbaar gemaakt en gevraagd om een voorstel om op collectieve wijze tot een redelijke schikking te komen. Gedurende het overleg volgde aankondiging vanuit Office Depot van een substantiële reorganisatie bij Office Depot, vooral op het hoofdkantoor te Venlo. Wel is er nog een voorstel gedaan om tot een schikking te komen, maar omdat Office Depot slechts een deel van de vorderingen kon of wilde betalen, is ervoor gekozen het schikkingsvoorstel voor te leggen aan de leden tijdens ledenraadplegingen over de reorganisatie en ook het uitblijven van een redelijk sociaal plan.

Onlangs hebben wij werknemers van Office Depot in Venlo, in een derde ledenraadpleging, ook bijgepraat over de voortgang van de kwestie over de reiskosten. Tijdens die ledenraadpleging van 27 maart bleek opnieuw dat de aanwezige werknemers overwegend niet konden instemmen met een voorstel van Office Depot om slechts over een deel van de periode, waarover de reiskosten niet conform cao zijn betaald, te willen nabetalen. Inmiddels betaalt Office Depot zoals u weet met terugwerkende kracht vanaf april 2016, vanaf het moment van inwerkingtreding van de laatste cao, wel reiskosten conform de cao.

Dat werknemers overwegend géén genoegen nemen met slechts een gedeeltelijke nabetaling van reiskosten vanaf juli 2014 t/m maart 2016, was ook na de eerste ledenraadpleging in Venlo en de tweede ledenraadpleging in Zwolle aan CNV Vakmensen al duidelijk geworden. In dat overleg van CNV Vakmensen met Office Depot van 10 februari 2017 over de reiskosten, werd dus pas aan Pien Zijlstra (bestuurder) duidelijk gemaakt dat een grote reorganisatie, volgens Office Depot op grond van slechte bedrijfsresultaten, noodzakelijk was. Die financieel slechte resultaten bleken invloed te hebben op het voorstel dat is gedaan om niet over 5 jaar na te betalen, maar over een periode van minder dan 2 jaar.

Tijdens de ledenraadpleging is bovendien duidelijk geworden dat Office Depot zowel in Zwolle alsook in Venlo een 40-urige werkweek heeft ingevoerd zonder die uren extra te willen betalen, dat daarmee neerkomt op een eenzijdige verlaging van het uurloon. Immers moet iedere betroffen medewerker dan voor het zelfde maandsalaris gemiddeld 2 uur per week langer werken. De cao gaat uit van een 38-urige werkweek als zijnde fulltime. Die eenzijdige uitbreiding door Office Depot van het aantal uren per week werken, is wederom strijdig met de cao. We zullen dit bij Office Depot onder de aandacht brengen.

Verder is besloten dat CNV Vakmensen vanaf heden in overleggen met Office Depot over de reiskostenkwestie en mogelijk ook over de cao strijdige uitbreiding van de werkweek naar 40 uur fulltime, zal gaan aanspreken namens alle werknemers bij Office Depot in Nederland. Als cao sluitende partij zijn wij daartoe ook bevoegd. Wij verzoeken u daarom deze nieuwsbrief ook bij uw collega’s onder de aandacht te brengen door deze nieuwsbrief door te sturen aan uw collega’s of hen een kopie te overhandigen.

Mocht na de afronding van de reorganisatie niet alsnog een redelijke regeling kunnen worden getroffen over de reiskosten met Office Depot dan staat het ons ook vrij om ook voor niet-leden naar de rechter te stappen. Of we dat namens alle ongeveer 800 (ex-)werknemers in Nederland ook gaan doen is nog niet besloten. Wellicht vragen we die werknemers die nog niet lid zijn dat dan alsnog te worden.

In alle gevallen is nu van belang dat, als u boventallig gaat worden in de komende reorganisatie en u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, deze niet tekent voor finale kwijting. Standaard staat in al dit soort beëindigingsovereenkomsten een bepaling die, na ondertekening, géén mogelijkheid meer geeft om daarna Office Depot nog aan te spreken op onjuiste betaling van reiskosten of ten aanzien van andere onjuist betaalde arbeidsvoorwaarden; al dan niet wegens strijd met de cao.

Tot slot nog de mededeling dat om efficiency redenen vanaf nu de heer René Jongen, de bestuurder die de onderhandelingen voert over het sociaal plan bij de komende reorganisatie, de kwestie over de reiskosten (eventueel ook die over de werkweek van 40 uur) van Pien Zijlstra zal overnemen.

Charlotte te Pas
Jurist CNV Vakmensen
Mede namens,
René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid