Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV praat met werkgevers over vernieuwing van cao!

Inmiddels zijn de gesprekken gestart met de werkgevers in de Boek- en Kantoorvakhandel over de totstandkoming van een vernieuwende cao. Graag informeren wij jou hierover.

Momenteel vinden er constructieve gesprekken plaats tussen de werkgeversdelegaties en vakbonden om de cao voor de boek- en kantoorvakhandel te vernieuwen en te moderniseren. Het is goed om eens in de paar jaar de cao wat grondiger door te nemen en waar nodig aan te passen aan de huidige tijdsgeest. Voor CNV Vakmensen is het daarbij van het grootste belang dat het een evenwichtige cao blijft waarbij vernieuwing niet synoniem zal staan voor bezuinigingen.

Basis- versus kaderbepalingen
Omdat het een bedrijfstak-cao betreft voor 2 branches (boek- en kantoorvakhandels) kunnen er grote verschillen bestaan tussen bedrijven binnen het cao-gebied. Daarom zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om enerzijds basisbepalingen te handhaven en anderzijds, voor onderwerpen die zich hiervoor lenen, kaderbepalingen af te spreken.

Voor basisbepalingen geldt, zoals tot nu toe het geval is, dat deze onverkort gelden voor werkgevers en werknemers. In het geval er ook kaderbepalingen worden afgesproken kan op bedrijfsniveau van de basis worden afgeweken. Op het niveau van de bedrijfstak-cao worden hiervoor dan kaders vastgesteld, waarbinnen de afwijking moet worden vormgegeven.

Het idee hierbij is, dat bij gebruik van een kaderbepaling, dit door het betreffende bedrijf aan cao partijen moet worden gemeld. Zo kunnen we dit wel blijven monitoren.

De onderwerpen die in aanmerking komen voor een kaderbepaling zijn:

 • arbeidstijden, werkweek & roosters
 • beloning
 • toeslagen

Duurzame Inzetbaarheid
Cao partijen hebben de ambitie om binnen de cao voor de Boek- en Kantoorvakhandel de focus ook te leggen op het thema duurzame inzetbaarheid. De afgelopen crisisjaren hebben namelijk laten zien hoe belangrijk het is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en zich op die manier niet blind staren op alleen maar de huidige functie en het bedrijf waar hij/zij tot en met de dag van vandaag werkzaam is. Een baan voor het leven bestaat eigenlijk niet (meer) en een sterke arbeidsmarktpositie kan vroeg of laat dan ook goed van pas komen. CNV Vakmensen vindt het daarom erg positief dat cao partijen gezamenlijk het belang van duurzame inzetbaarheid onderkennen.

De focus op duurzame inzetbaarheid vertaald zich op drie wijzen:

 • introductie van een inzetbaarheidsbudget
 • introductie van een meerkeuzenmodel
 • aanbieden van faciliteiten

Veel meer inhoudelijks kan hier nu nog niet over worden verteld, maar zodra dat wel het geval is zal CNV Vakmensen je hierover natuurlijk informeren. 

Modernisering cao
Cao partijen zijn het er ook over eens dat we wat betreft de nieuwe cao extra aandacht moeten besteden aan de ‘look and feel’. Hoe wordt de cao nog toegankelijker voor alle medewerkers in de sector. Het gaat hierbij dan om onder andere de lay out en leesbaarheid van het cao boekje, maar we onderzoeken ook of er nieuwe manieren van bereikbaarheid van de cao mogelijk zijn. In hoeverre is er bijvoorbeeld een digitaliseringsslag te maken? Op dit moment zijn we aan het kijken naar hoe andere sectoren hiermee omgaan.

En de loonsverhoging dan?
Natuurlijk zijn er straks ook nog belangrijke andere onderwerpen waar we als cao partijen met elkaar afspraken over willen maken. Neem bijvoorbeeld de loonsverhoging. CNV Vakmensen ziet absoluut de behoefte van een passende cao loonsverhoging. Wanneer we zo ver zijn dat we daadwerkelijk met werkgevers kunnen gaan onderhandelen, gaat dit ook zeker, naast die andere onderwerpen, een belangrijke issue worden. 

Uiteindelijk gaat het dan aan het eind natuurlijk om het totaalpakket aan cao afspraken dat voor jou en jouw collega's goed moet zijn.  

CNV Vakmensen gaat voor een goed duurzaam arbeidsvoorwaarden pakket!

We houden jullie op de hoogte
De komende periode zullen we verder praten over de onderwerpen zoals die in deze nieuwsbrief aan de orde zijn gekomen. Het is nog niet te zeggen of en zo ja, wanneer we dit proces positief kunnen afronden. CNV Vakmensen vindt dat zorgvuldigheid hierbij in ieder geval voorop dient te staan! We zullen jou en jouw collega’s zeker op de hoogte houden.

Praat met je collega over het lidmaatschap van CNV
Jij bent al lid, maar je collega misschien nog niet. Praat over het belang van een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Immers, samen staan we sterk! Voor informatie verwijzen wij jou en jouw collega’s graag naar: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden


Als jij vragen/opmerkingen hebt,
kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030-7511007 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid