Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Afspraken over aanpassing sociaal plan Office Depot

CNV Vakmensen heeft samen met FNV Handel de afgelopen weken met Office Depot gesproken over het sociaal plan. Aanleiding voor deze gesprekken is de reorganisatie bij Office Depot, waardoor er banen zullen verdwijnen. Samen met Office Depot hebben we het huidig sociaal plan op een aantal punten verbeterd.

Afspraken

Op de volgende punten in het sociaal plan hebben wij nieuwe afspraken gemaakt:

 • De afbouwregeling bij plaatsing in een lager gewaardeerde functie in artikel 5.7 hebben we met 6 maanden verruimd naar 12 maanden.
 • De financiële kostenbijdrage in artikel 6.3 voor juridische bijstand is verruimd naar EUR 750 excl. BTW.
 • In de senioriteitsregeling in artikel 6.4 is met een extra groep uitgebreid. Medewerkers die op datum van uitdiensttreding 50 jaar of ouder zijn ontvangen boven op de beëindigingsvergoeding een half (0,5) extra bruto maandsalaris.
 • Het outplacementtraject in artikel 7.3 kan in afzonderlijke situaties onder een gemotiveerd verzoek met maximaal 3 maanden worden verlengd.
 • Nieuw is artikel 7.4, boventallige medewerkers die uit dienst gaan en 64 jaar of ouder zijn en behoefte heeft aan financieel advies, kunnen tot maximaal EUR 750 excl. BTW dit declareren bij Office Depot.
 • Het huidig sociaal plan loopt tot 31 januari 2021. Met Office Depot hebben we afgesproken dat we de einddatum verlengen tot en met 30 juni 2022.

Onder ‘Downloads’ kun je de volledige tekst van het aangepaste sociaal plan lezen.

Stemming

Het laatste woord is nu aan jullie. Als lid van CNV Vakmensen heb je recht om aan te geven of je het resultaat voldoende vindt. Dit doe je door je stem uit te brengen. Je stem uitbrengen kun je digitaal doen via onderstaande link. Stemmen kan tot en met woensdag 27 januari.

>>STEM HIER<<

Robert Wonnink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 86 42 65
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl

 

Vereinbarungen zur Anpassung des Office Depot Sozialplans

MONTAG 25 JANUARI 2021

CNV Vakmensen hat zusammen mit FNV Handel in den letzten Wochen Gespräche mit Office Depot über den Sozialplan geführt. Grund für diese Diskussionen ist die Umstrukturierung bei Office Depot, die zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen wird. Gemeinsam mit Office Depot haben wir den aktuellen Sozialplan in einer Reihe von Punkten verbessert.

Vereinbarungen

Zu den folgenden Punkten haben wir im Sozialplan neue Vereinbarungen getroffen:

 • Wir haben die Auslaufregelung für die Vermittlung in eine niedriger eingestufte Position in Artikel 5.7 um 6 Monate auf 12 Monate verlängert.
 • Die finanzielle Beteiligung an den Kosten in Artikel 6.3 für Rechtsbeistand wurde auf 750 EUR ohne MwSt. erweitert.
 • Das Senioritätsschema wurde in Artikel 6.4 um eine zusätzliche Gruppe erweitert. Mitarbeiter, die am Tag des Ausscheidens das 50. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zusätzlich zur Abfindung die Hälfte (0,5) ihres Bruttomonatsgehalts.
 • Das Outplacement-Verfahren in Artikel 7.3 kann in Einzelfällen auf begründeten Antrag um maximal 3 Monate verlängert werden.
 • Neu ist Artikel 7.4. Entlassene Mitarbeiter, die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden und 64 Jahre oder älter sind und eine finanzielle Beratung benötigen, können bis zu einem Höchstbetrag von 750 EUR ohne MwSt. von Office Depot beanspruchen.
 • Der aktuelle Sozialplan läuft bis zum 31. Januar 2021. Mit Office Depot haben wir vereinbart, das Enddatum bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern.

 Den vollständigen Text des geänderten Sozialplans können Sie unter 'Downloads' nachlesen.

Wählen Sie

Das letzte Wort liegt nun bei Ihnen. Als Mitglied von CNV Vakmensen haben Sie das Recht, anzugeben, ob Sie das Ergebnis für zufriedenstellend halten. Sie können dies tun, indem Sie Ihre Stimme abgeben. Sie können Ihre Stimme digital über den untenstehenden Link abgeben. Sie können bis Mittwoch, 27. Januar, abstimmen.

>> HIER ABSTIMMEN<<

Robert Wonnink,
Gewerkschaftsvorstand CNV Vakmensen
M. 06 51 86 42 65
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid