Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat sociaal plan De Bijenkorf

De afgelopen periode hebben vakbonden met De Bijenkorf onderhandeld over een sociaal plan. Na een aantal constructieve gesprekken hebben we een resultaat bereikt waar wij jou graag over informeren.

Waarom nu alweer een sociaal plan? 

De huidige tijd vraagt van winkelbedrijven dat zij zich (snel) moeten doorontwikkelen om relevant te blijven in een sterk veranderende winkelomgeving; stilstand betekent immers ook hier meestal achteruitgang. Om die reden is het voor zowel jou als jouw werkgever goed om een sociaal plan op de plank te hebben liggen. Op die manier is er in ieder geval een vangnet voor eventuele ingrepen/aanpassingen in de organisatie die tot personele consequenties zouden kunnen leiden.

Het resultaat van onderhandelen

CNV Vakmensen heeft enerzijds ingezet op het afspreken van een passende beëindigingsvergoeding en anderzijds, en dat is wat ons betreft minstens zo belangrijk, op een goede afspraak om medewerkers die hun baan kunnen verliezen, te ondersteunen bij het vinden van ander werk. In een tijd waarin de detailhandel het zwaar heeft en de werkgelegenheid onder druk staat, is dit geen overbodige luxe! 

Kijkend naar wat er nu als resultaat voorligt, is CNV Vakmensen tevreden dat aan onze inzet tegemoet is gekomen. Het resultaat is meer dan marktconform geworden. 

Nieuw werk binnen de Bijenkorf

Mocht jij gedurende de looptijd van het overeengekomen sociaal plan boventallig worden, dan wordt er eerst onderzocht of er voor jou een andere functie beschikbaar is binnen de organisatie. Het kan hierbij gaan om een vacante passende functie dan wel een vacante alternatieve functie. Om te kunnen bepalen of een functie passend danwel niet passend is zijn criteria afgesproken in het sociaal plan. 

Nieuw werk vinden buiten de Bijenkorf

Als vastgesteld is dat jouw functie komt te vervallen, het sociaal plan op jou van toepassing is, er voor jou binnen de Bijenkorf geen passende of alternatieve functie voor handen is, dan komt het vizier te liggen op het vinden van nieuw werk buiten de Bijenkorf. De medewerker zal bij het vinden van ander werk buiten de organisatie aangemoedigd worden om zelf de regie te nemen. Maar jouw werkgever zal jou hier wel bij ondersteunen en faciliteren. Werkgever stelt hiervoor een maximaal budget van € 5000 (exclusief BTW) ter beschikking. 

De financiële compensatie bij ontslag

Wat betreft de financiële vergoeding hebben we naast de transitievergoeding een verhoging hiervan afgesproken, die met factor 1.5 wordt verhoogd. 

Deze medewerker kan bovendien aanspraak maken op een bijdrage in door hem of haar afgesproken te maken kosten in verband met rechtsbijstand tot een bedrag van maximaal € 500. 

Leden van CNV Vakmensen hebben het sociaal plan persoonlijk ontvangen.

Nu is het woord aan jou

Om de gevolgen voor getroffen medewerkers van mogelijk toekomstige organisatiewijzigingen binnen De Bijenkorf op te vangen is het voor CNV Vakmensen steeds heel helder geweest dat alles in het werk moet worden gesteld om hiervoor een deugdelijk sociaal plan af te spreken. Wij zijn van mening dat dit gelukt is en er tussen de directie van De Bijenkorf en de vakbonden een goed passend resultaat tot stand is gekomen. 

Nu ben jij aan zet! Laat weten wat jij van het resultaat vindt! Dit kan door hier onze enquête in te vullen >

De reactietermijn sluit op woensdag 25 januari 2017. 

CNV Vakmensen staat voor jou klaar!

Wie het ook treft, eventuele toekomstige organisatiewijzigingen waarbij medewerkers hun baan kunnen verliezen is en blijft een trieste situatie met impact op de gehele organisatie, van hoog tot laag; zowel voor de getroffen medewerkers zelf evenals voor de achterblijvende collega’s. CNV Vakmensen onderhandelt niet alleen over een deugdelijk sociaal plan, maar onze leden kunnen natuurlijk ook als het gaat om (juridisch) advies, begeleiding en ondersteuning altijd op ons rekenen! Neem hiervoor contact op met CNV Info, telefoonnummer 030 751 1007.

Praat met jouw collega over het lidmaatschap van CNV

Jij bent al lid, maar je collega misschien nog niet. Praat over het belang van een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Voor informatie verwijzen wij jou en jouw collega’s graag naar: cnvvakmensen.nl/lidworden.

Heb je vragen/opmerkingen, of heb je extra informatie waarvan jij vermoedt dat het belangrijk is dat CNV Vakmensen dit weet, neem dan contact met mij op.

Martijn den Heijer
Bestuurder
M: 06 20 16 49 72
E: m.denheijer@cnvvakmensen.nl 
Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid