Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Maximaal 6% loonsverhoging cao Bijenkorf!

Na maandenlang onderhandelen is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers bij de Bijenkorf. CNV Vakmensen is tevreden over het pakket aan afspraken zoals die voor liggen. Het is nu aan jou om aan te geven of ook jij kan instemmen met deze nieuwe cao.

De vakorganisaties hebben een behoorlijk aantal keer met elkaar om de tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao voor de medewerkers bij de Bijenkorf. Ondanks de soms stevige discussies die plaatsvonden, en dat we het lang niet altijd met elkaar eens waren, heeft dit altijd in een constructieve sfeer plaatsgevonden. 

Het eindresultaat is, dat de vakbonden met de Bijenkorf een goed pakket aan afspraken hebben kunnen maken voor een nieuwe cao!

Hieronder lichten de belangrijkste afspraken eruit.  

Verhoging salarisschalen
Alvorens de afgesproken eerste cao loonsverhoging in 2020 wordt toegepast zullen eerst de minimum en maximum van de salarisschalen worden aangepast. Voor de salarisschalen 1 tot en met 5 wordt het minimum met 3% verhoogd en het maximum met 5%. Voor salarisschalen 6 tot en 12 blijft het minimum gelijk en wordt het maximum met 5% verhoogd.

Cao loonsverhoging: maximaal 6% in 2 jaar erbij! 
Vooral de meer dan marktconforme cao loonsverhoging, 2 maal 3% (in 2020 en 2021), die is afgesproken voor de functiegroepen 1 tot en met 5, zal hierbij opvallen. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt in of je als medewerker in of boven de schaal zit. 

Voor de functiegroepen 6 tot en met 12 hebben we ook een structurele cao loonsverhoging van 1% afgesproken. In combinatie met de verhoging voortvloeiend uit het Performance Management Systeem, leidt dit in z'n algemeenheid tot een mooi structureel totaalpercentage.
Op jaarbasis kan dit varieren tussen de 1.5% en 5.5% op jaarbasis. Dit is afhankelijk van de beoordelingsronde en de salarispositie nadat het maximum van de schalen eerst met 5% verhoogd zijn.
Omdat zoals aangegeven eerst de maximum van de schalen verhoogd worden met 5% zullen meer medewerkers weer inschalig worden en hierdoor profiteren van de percentages binnen de beoordelingstabel voor inschalige medewerkers! 

Twee belangrijke werkgroepen
De werkgroep Roosters wordt nieuw leven ingeblazen en gaat aan de slag met de roosterproblematiek. De werkgroep zal ook gaan nadenken over oplossingen om een betere werk-privé balans tot stand ten brengen. Daarnaast komt er een werkgroep salarisschalen. 
De adviezen van de werkgroepen zullen op de agenda komen van de onderhandelingen voor een volgende cao.

In de bijlage tref je de volledige tekst aan van het onderhandelingsresultaat. 

Het woord is nu aan jou!
Met een positief advies legt CNV Vakmensen dit onderhandelingsresultaat graag aan jou voor! 
Het is nu aan jou om te laten weten of jij kan instemmen met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao van de Bijenkorf. Om jouw mening te geven klik dan op de volgende link: https://q.crowdtech.com/Y4MPvgRvn0i15gLKxJkAsQ  
De stemming loopt tot en met donderdag 19 maart as.

Laat van je horen! Het gaat immers over jouw arbeidsvoorwaarden! 


Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030 751 1950 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid