Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Start onderhandelingen Cao AH Distributie

De gesprekken over een nieuwe Cao Albert Heijn Distributie zijn op 20 januari van start gegaan. De voorstellen namens CNV Vakmensen heb je al eerder ontvangen. De uitwisseling van ideeën heeft op de eerste dag duidelijk gemaakt dat deze nogal uiteenlopen wat onderhandelen niet makkelijker maakt.

De werkgever verraste jou, jouw collega’s, maar ook de vakbonden met een YouTube-filmpje waarmee de onderhandelingen zijn afgetrapt. Enerzijds wordt hierin een eerlijk beeld geschetst over de toekomst: als de mechanisatie van DC Zaandam goed verloopt en er behoefte ontstaat aan capaciteitsuitbreiding door volumegroei, dan zullen er meer sites volgen. Dit kan natuurlijk best bedreigend zijn, maar als het een onderdeel is van de toekomstvisie van het management van Albert Heijn dan is het goed dat dit ook uitgesproken wordt en we hier rekening mee kunnen houden.

Kostenneutraal

Anderzijds komt in het filmpje ook duidelijk naar voren dat het niveau van de kosten van de huidige cao niet mag stijgen. Met andere woorden: naast de afspraken rond de cao-loonsverhoging moet het totaalpakket onderaan de streep verder kostenneutraal zijn. Een ander helder standpunt was dat de huidige medewerkers op basis van de nieuw af te spreken cao er volgens werkgever niet op achteruit mogen gaan.

Het eerste overleg

Zoals meestal aan het begin van de cao-onderhandelingen werd ook tijdens het eerste overleg vooral tijd besteed aan de uitwisseling van cao-voorstellen over en weer en werden aanvullende vragen gesteld. Overigens betekende dit in de praktijk dat vakbonden hun voorstellen hebben toegelicht. Albert Heijn gaf aan de eigen voorstellen pas in de loop van deze week schriftelijk in te dienen bij de vakbonden. Het YouTube-filmpje heeft echter wel een inkijkje gegeven in de ideeën die werkgever heeft voor een nieuwe cao.

3 belangrijke CNV-voorstellen

Loon

Ten aanzien van het loon was het verrassend dat Albert Heijn in het filmpje concreet was over waar men aan denkt: 2 keer een loonsverhoging van 1.5% (3% totaal) voor 2 jaar. Kijkend naar ons voorstel (2 keer 3% voor 2 jaar) liggen we een stuk uit elkaar.

Herbezetting

In onze voorstellenbrief staat ook opgenomen dat CNV Vakmensen mee wil denken over een manier dat vrijwillig minder werken door oudere medewerkers omgezet kan worden in het aannemen van nieuwe, eigen medewerkers. Albert Heijn heeft aangegeven dit niet te zien zitten: men verwacht dat door de herbezetting door nieuwe eigen medewerkers het kostenniveau van de cao zal stijgen. Wij zijn het hier niet mee eens omdat wij verwachten dat deze hetzelfde zal blijven. Juist de herbezetting is het hart van ons voorstel. In de volgende overlegrondes zal hier nader over gesproken worden.

Persoonlijk Ontwikkelingsbudget

Een ander belangrijk item op onze agenda is dat, met het oog op de mogelijkheid van een verdere mechanisatieslag vanaf 2019, het nodig is na te denken over een intensiever gebruik van het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget. Het is hoog tijd om dit goede initiatief om te bouwen tot een strategische topprioriteit. Invulling van een budget hiervoor zou via een stichting kunnen die structureel het gebruik ervan stimuleert, uitbreiding van de bevoegdheden van scholingsambassadeurs bevordert en bureaucratische drempels wegneemt. Het is goed dat Albert Heijn aangeeft hier graag met ons verder over te willen praten.

Op donderdag 16 februari wordt het overleg tussen vakbonden en Albert Heijn vervolgd. Na het overleg krijg je een update. Wordt dus zeker vervolgd!

Reacties zijn in de tussentijd welkom. Heb je vragen/opmerkingen of extra informatie waarvan jij vermoedt dat het belangrijk is dat CNV Vakmensen dit weet, laat mij dit dan weten. 

Martijn den Heijer
bestuurder CNV Vakmensen

M 06 20 16 49 72
E m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid