Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Albert Heijn Logistic

Donderdagavond 25 april hebben vakbonden en Albert Heijn een finale onderhandelingsronde gehad. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe twee jarige cao. In de komende twee weken licht ik het resultaat graag toe in ledenvergaderingen en kan jij hierover stemmen.

In de bijlage tref je de gehele tekst van het onderhandelingsresultaat aan. Hieronder licht ik de drie belangrijkste issues er alvast uit.

Loonsverhoging
In de laatste nieuwsbrief heb ik inhoudelijk grotendeels al toegelicht wat er op tafel lag en waarin we elkaar al genaderd waren. Hier is niet veel meer in gewijzigd, behalve dan als het gaat om de loonsverhoging.

In mijn vorige update meldde ik dat Albert Heijn een loonbod gedaan had van 2% in 2019 en 2,25% in 2020. Dat vonden we te weinig. In de laatste onderhandelingsronde hebben we hier lang en veel over gesproken en onderhandeld en is er veel geschorst om aan onze kant met kaderleden te overleggen en Albert Heijn had die tijd nodig om te zoeken naar mogelijke ruimte die nog gecreëerd kon worden.

Dit heeft geleid tot een uiterst bod van de zijde van Albert Heijn:
  • Per periode 5-2019 een verhoging van de salarissen en salarisschalen van 2,25%;
  • Per Periode 5-2020 een verhoging van de salarissen en salarisschalen van 2,75%. 
Dus in totaal een verhoging van 5%!

Baangarantie met twee jaar verlengd!
Uit mijn in december gehouden inventarisatie onder de CNV leden kwam als één van de belangrijkste wensen naar voren om het sociaal kader en hiermee de baangarantie te verlengen. Voor Albert Heijn was dit een lastig punt omdat het sociaal kader sowieso nog doorloopt tot en met 31 december 2021 en er nog geen besluiten zijn genomen over het mechaniseren van andere DC’s. Uiteindelijk hebben we toch, zoals in mijn vorige nieuwsbrief al aangegeven, een goede afspraak hierover kunnen maken. Het sociaal kader en hiermee de baangarantie zal met twee jaar verlengd worden tot en met 31 december 2023. Dit is een mooie stap (!), die tegemoet komt aan een belangrijke wens van medewerkers en meer zekerheid geeft voor de komende jaren.

De verwachting is dat we in de tussentijd meer zicht krijgen op de toekomstvisie van Albert Heijn Logistics en wat dit voor medewerkers gaat betekenen. Op basis hiervan zullen Albert Heijn en vakbonden in overleg gaan over hoe we het toekomstperspectief van medewerkers kunnen versterken. In lijn met het cao voorstel van het CNV zullen we in de verlengde periode van de baangarantie gaan praten over hoe we de arbeidsmarktpositie van medewerkers kunnen verbeteren. Immers, enkel een baangarantie is ook niet zaligmakend. De wereld om ons heen, de wereld binnen de logistieke omgeving verandert in razend snel tempo en in dat perspectief is het belangrijk om ons voor te bereiden op die ontwikkelingen.

Werknemers houden wat ze hebben!
Een ander belangrijk punt die uit de inventarisatie naar voren kwam is, dat medewerkers graag de arbeidsvoorwaarden behouden zoals die nu al in de cao staan, geen verslechteringen dus! Ook hiermee is Albert Heijn uiteindelijk akkoord gegaan. In tijden waarin vele cao’s, juist ook in de Retail, onderhevig zijn aan versoberingen, hebben we voor jou en jouw collega's bij Albert Heijn Logistics bereikt dat alles in de cao bij het oude blijft.

Ledenvergaderingen
Maar nu is het woord aan jou om je uit te spreken over het onderhandelingsresultaat. De volledige tekst hiervan tref je als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Weliswaar kort dag, maar in de aankomende week vindt de ledenraadpleging plaats waarin gestemd kan worden over het onderhandelingsresultaat. Hiervoor worden op onderstaande data en tijdstippen ledenvergaderingen georganiseerd:

Maandag 29 april 2019, 14.30 tot 15.30 uur: Geldermalsen
Dinsdag 30 april 2019, 15.00 tot 16.00 uur: Zwolle
Donderdag 2 mei 2019, 15.00 tot 16.00 uur: Pijnacker
Dinsdag 7 mei 2019, 15.00 tot 16.00 uur: Zaandam

CNV leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030 751 1950 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid