Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao AH Distributiecentra

Vandaag, woensdag 14 juni 2017, hebben CNV Vakmensen en Albert Heijn een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao.

In het overleg van vandaag heeft CNV vakmensen kunnen vaststellen dat Albert Heijn de afgelopen periode gebruikt heeft om na te denken over op welke wijze een nieuwe cao meer tegemoet kan komen aan onze voorwaarden.

Verlaging salarisschaal A van tafel! Meer perspectief en zekerheid!
Dit heeft opgeleverd dat Albert Heijn een voor ons cruciaal punt, ons grootste bezwaar, de verlaging van salarisschaal A, heeft ingetrokken. Daarnaast stelt Albert Heijn zich ten doel gedurende de looptijd van de cao 150 medewerkers aan te stellen met een bepaalde tijd contract met een maximale contractduur van vier jaar, inclusief een persoonsgebonden budget voor scholing en ontwikkeling. Deze medewerkers worden aangesteld in de plaats van uitzendkrachten. Hiermee wordt hen meer perspectief en zekerheid geboden en is het voorstel een stuk socialer geworden als dat wat Albert Heijn eenzijdig wilde gaan doorvoeren. In combinatie met dat vaste medewerkers er niet op achteruit gaan, voor deze groep er dus geen verslechteringen in het voorstel zitten, is CNV Vakmensen niet ontevreden met de stappen die Albert Heijn heeft gezet. Eindelijk zou je bijna zeggen...

3,5% loonsverhoging in twee jaar en de zekerheid van een cao
Jouw werkgever had jullie al 1,75% loonsverhoging voor het eerste jaar in het vooruitzicht gesteld. Jullie zullen deze in de huidige periode voor de eerste keer ontvangen. Dat de hoogte hiervan in het onderhandelingsresultaat hetzelfde is gebleven zou je als een minpunt kunnen beschouwen. Echter, we hebben dit nu wel ook voor het tweede jaar alvast kunnen afspreken en zonder cao was en zou onzeker blijven of jullie dit ook zouden krijgen als er tegen die tijd geen cao is. Jullie krijgen nu dus een loonsverhoging van 3,5% over 2 jaar. Meer bleek tijdens het afgelopen onderhandelingsproces gewoonweg niet mogelijk. Maar de cao van Albert Heijn Distributiecentra behelst natuurlijk veel meer dan alleen de loonparagraaf. Door een nieuwe cao blijven deze rechten voor jullie beschermd.

In de bijlage treffen jullie de tekst van het onderhandelingsresultaat aan.

Al met al, het gehele onderhandelingsproces overziend, durft CNV vakmensen te stellen dat er niet meer in zit dan dit. De zekerheid van een cao is in de huidige tijd, gezien de ontwikkelingen om ons heen, geen automatisch gegeven meer, maar wordt met een nieuwe cao voor jullie in ieder geval weer geborgd.

Ledenraadpleging
Nu is het woord aan jullie. Stemmen over het onderhandelingsresultaat kan tijdens door CNV Vakmensen georganiseerde ledenvergaderingen. Zodra de data hiervoor bekend zijn, ontvangen jullie hier informatie over.

Wanneer jullie instemmen met het onderhandelingsresultaat komt er een cao voor twee jaar. Dit zorgt voor zekerheid en rust voor jou en al jouw collega’s binnen de distributiecentra. Met een nieuwe cao als basis kunnen we jullie belangen nu en in de toekomst het best blijven behartigen.

Vragen?
Als jij vragen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer.

Martijn den Heijer
Onderhandelaar CNV Vakmensen
030-7511007
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
@mdenheijer
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid