Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Jumbo krijgt brief over situatie DC

De kantonrechter heeft bepaald dat Jumbo de cao niet rechtsgeldig heeft opgezegd. Inmiddels is dit wel gebeurd. Echter, de uitspraak van de rechter heeft gevolgen. De cao geldt tot 1 april 2019 en voor degene die geen afstand heeft gedaan van de cao, gelden de bepalingen ook daarna.

Recht op cao-loon

Vandaag is een brief verstuurd aan de directie waarin zij hierop gewezen worden. Jumbo heeft al aangegeven het achterstallige loon uit te zullen keren aan de medewerkers die op basis van de AVR werden betaald. CNV Vakmensen is blij dat Jumbo het achterstallig loon deze maand nog uitkeert.

De nabetaling kan voor sommige distributiewerkers oplopen tot 1.300 euro, afhankelijk van leeftijd en functie. Het cao-loon wordt nabetaald met terugwerkende kracht vanaf 26 februari 2018. Dit is de datum waarop de eigen Jumbo-regeling is doorgevoerd.

Gelijk werk, gelijk loon

Door het invoeren van de eigen regeling (AVR) is er een tweedeling ontstaan op de werkvloer. In de brief wordt Jumbo er op gewezen dat wij van mening zijn dat ongelijke behandeling niet is toegestaan. Goed werkgeverschap betekent dat werknemers die in dezelfde situatie zitten, ook op dezelfde manier moeten worden behandeld. Dat houdt ook in dat men recht heeft op hetzelfde salaris voor hetzelfde werk. Daarom willen we met Jumbo tot een oplossing komen voor alle distributiemedewerkers die zijn benadeeld. Distributiewerkers die niet voor de Jumbo-regeling kozen zijn benadeeld, omdat zij terecht vasthielden aan hun cao. Zij krijgen niet de loonsverhoging die andere collega’s onder de eigen Jumbo-regeling wel hebben gehad. Wij verzoeken Jumbo daarom om dit verschil alsnog recht te trekken.

In de brief wordt tevens aangegeven dat beide bonden zullen afzien van de zogenoemde schadestaat-procedure en hoger beroep, als Jumbo overgaat tot nabetaling aan deze groep medewerkers, zodat er daadwerkelijk sprake is van gelijke loonsverhoging over de afgelopen periode.

Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van de reactie van je werkgever.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, neem contact op met Kitty Huntjens, bestuurder CNV Vakmensen. Per mail: k.huntjens@cnvvakmensen.nl of 06-47826877

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid