Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Jumbo DC: hoe zat het ook alweer?

De medewerkers van Jumbo DC hebben een hectische tijd achter de rug. Wat begon als een regulier cao-traject is uitgemond in het besluit van Jumbo om een AVR (Arbeidsvoorwaardenregeling) in te voeren, zonder betrokkenheid van CNV Vakmensen.

Over het geheel is veel geschreven, in de pers, via tv, social media, interne memo’s, pamfletten en nieuwsbrieven. Berichten die veelal haaks op elkaar staan. Niet vreemd, want Jumbo en vakbonden hebben dit traject totaal anders beleefd. 

Afspraken over loonsverhoging

Vanuit CNV Vakmensen was van begin af aan de intentie om te komen tot een goede cao voor de medewerkers van Jumbo DC. Die insteek was voor beide bonden gelijk. Jumbo wilde echter bij begin van onderhandelingen weten welke matiging in looneis bonden bereid waren te geven. Afspraken over de loonsverhoging volgen wat bonden betreft altijd aan het eind van het traject. Vaak is dit ook de insteek vanuit werkgever. Immers, eerst kijken welke andere afspraken gemaakt worden en dan bekijken hoe de looneis (eventueel) kan worden aangepast.

De gebruikelijke weg was deze keer niet de weg die Jumbo wenste te bewandelen. Eerst een toezegging op loonmatiging, in percentage, en dan pas verder onderhandelen. Dit alles in het licht van de afspraak die vorig jaar gemaakt is om onderzoek te doen naar de lonen in de branche en te streven naar het dichter bij elkaar brengen van de lonen in de branche. Over de uitleg van deze afspraak verschillen partijen. Tegelijkertijd heeft juist dit verschil het proces van onderhandelen ondermijnd. 

Op een later moment werd door Jumbo niet meer gesproken over onderhandelingen, maar werd gezegd dat er enkel verkennende gesprekken waren gevoerd. Ook hier was de insteek vanuit bonden dat er wel degelijk onderhandeld is.

Acties

Bonden konden niet anders dan concluderen dat we uitonderhandeld waren. Dit heeft geleid tot acties: eerst stiptheidsacties en uiteindelijk tot stakingen. Stakingen die Jumbo via een kort geding wilde verbieden. Echter: de rechter besliste dat de stakingen gerechtvaardigd waren en tevens dat vakbonden zich gehouden hebben aan de afspraak over de lonen van 2016.

In de brieven die CNV Vakmensen heeft ontvangen werd wel steeds gezegd dat men bereid was te onderhandelen, maar altijd met de afspraak van 2016 als referentiepunt. Dit was nu juist waarom wij van mening waren dat we uitonderhandeld waren. Dus er was wat ons betreft geen aanbod om ook daadwerkelijk verder te onderhandelen. De voorwaarde vooraf bleef staan. 

Na de uitspraak van de rechter was CNV Vakmensen ervan overtuigd dat er een telefoontje zou komen om bonden uit te nodigen voor overleg. Niets is minder waar. Het telefoontje bleef uit, dus werden de acties voortgezet. 

Arbeidsvoorwaardenregeling

Als een konijn uit de hoge hoed heeft Jumbo inmiddels de AVR gelanceerd. Een regeling over arbeidsvoorwaarden die men af wil spreken met OR/COR. Hierover wordt veel informatie verspreid en ook CNV Vakmensen is druk in de weer om de (juridische) gevolgen die een AVR heeft te onderzoeken. 

Op dit moment is duidelijk dat er een goede regeling zal komen die minimaal van hetzelfde niveau is als de cao. Maar onduidelijk blijft wat er in de periode erna gaat gebeuren. Welke invloed hebben medewerkers als er veranderingen moeten komen? Wat zijn je mogelijkheden als je niet akkoord gaat met de AVR? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden.

Wat willen jullie?

Maar een andere hele belangrijke vraag is: wat willen de leden van CNV Vakmensen op dit moment? Hoe moeten we wat jullie betreft richting Jumbo reageren? Welke mogelijkheden zien jullie om duidelijk te maken dat Jumbo niet zomaar om CNV Vakmensen heen kan? Wat als Jumbo haar zin doordrukt zonder naar medewerkers en/of OR/COR te luisteren? 

Dit zijn de vragen waarmee wij, Pien Zijlstra en Kitty Huntjens, als bestuurders worstelen. Vandaar dat we jullie willen uitnodigen om met ons hierover in gesprek te gaan zodat we jullie mening horen en hiernaar kunnen handelen.

Kom naar een ledenbijeenkomst

Daarom nodigen wij jullie uit om 30 mei naar een van de bijeenkomsten te komen voor CNV Vakmensen-leden. In eerste instantie hebben we gevraagd of we de bijeenkomst in de vergaderzaal van het DC mochten houden omdat deze voor iedereen gemakkelijker bereikbaar is. Dit verzoek is echter afgewezen; Jumbo heeft aangegeven dat we buiten de poort moeten vergaderen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Datum: 30 mei
Tijd: van 13.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: zaal Muller, Paltz 7, 9411 PM te Beilen

Deze bijeenkomst is zo gepland dat je voorafgaand aan je werk of aansluitend aan je werk kunt komen. We willen graag de mening van zoveel mogelijk medewerkers horen: was je het wel of niet eens met de actie? Dit is het moment om het kenbaar te maken, je eventuele bezwaren te bespreken maar ook om met ons te kijken naar hoe verder richting de toekomst. Want het moge duidelijk zijn: jullie moeten verder als collega’s. Standpunten kunnen verschillen maar respect voor elkaars standpunt en samenwerking en collegialiteit zijn nu, wellicht meer dan ooit, enorm belangrijk. We hopen jullie in groten getale te begroeten op 30 mei. Kun je niet aanwezig zijn maar wil je wel je mening of informatie delen, of vragen stellen, mail dan met ondergetekenden.

Pien Zijlstra, p.zijlstra@cnvvakmensen.nl of
Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid