Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Jumbo: cao of "arbeidsvoorwaardenregeling"?

Wat Jumbo niet vertelt: stakers en de bonden willen hier uit komen, wij zien de verdeeldheid van de werknemers, werkzaam bij Jumbo DC’s! De leden van de FNV en CNV die staken willen jullie uitleggen wat er aan de hand is!

Wel of niet onderhandelen?
Stelling Jumbo: wij willen onderhandelen als de bonden de afspraak van 22 maart 2016 nakomen om de lonen in de sector naar elkaar toe te brengen.
Stelling van FNV en CNV: wij komen de afspraak van 22 maart 2016 na en willen onderhandelen over concrete afspraken over vaste banen, 1 op 1 vervanging etc.

Wie heeft gelijk? De waarheid ligt in het midden. Echter: Jumbo heeft de rechter ingeschakeld en die rechter heeft aangegeven dat de bonden al voldoende hebben aangegeven wat wij eraan gaan doen.

Waarom dan niet onderhandelen? Jumbo houdt vast, ondanks uitspraak van de rechter, aan de afspraak van 22 maart 2016.

Waarom waren de acties nodig? Om onze wensen kracht bij te zetten zijn wij actie gaan voeren en omdat die acties niet hielpen, hebben wij uiteindelijk gegrepen naar het ultieme actie middel: Staken!

Waarom hielpen de acties niet? Jumbo zette werknemers van andere DC’s in om te helpen daar waar het te druk is. Hierdoor kon uiteindelijk met minder vertraging het werk door gaan.

Ultieme acties? Staken is het ultieme actiemiddel, het antwoord van Jumbo: wij zetten de bonden buiten de deur (dus daarmee de werknemers van Jumbo DC) en gaan met de Ondernemingsraad in gesprek over een arbeidsvoorwaardenregeling.

Wie gaat er over jullie arbeidsvoorwaarden? Volgens ons gaan de werknemers (samen met de werkgever) over de arbeidsvoorwaarden. Jumbo heeft nu bepaald wat goed is voor de werknemers en heeft dus eenzijdig besloten dat de OR hierover moet gaan! Als het aan Jumbo ligt: de COR of de OR!

Verschillen en risico’s Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) en cao

AVR - Arbeidsvoorwaardenregeling

Cao

Afspreken door OR

Afspreken door vakbonden

Kan zonder achterbanraadpleging getekend worden door OR of COR

Leden moeten instemmen voordat er getekend mag worden

Werkgever kan visie OR of COR naast zich neer leggen

Werkgever moet onderhandelen en voorstellen doen en tegenvoorstellen ontvangen

Kunnen geen actie voeren om goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen

Kunnen door vakbondskracht, samen sta je sterk, zaken afdwingen

OR en COR zijn ook werknemers van Jumbo en daarmee ook afhankelijk van deze werkgever voor hun eigen baan

Heeft geen hiërarchische verhouding, zijn gelijkwaardige partners, nu en in de toekomst

Geen ervaring

Veel ervaring, kennen de valkuilen

Beperkte tijd beschikbaar

Volledig inzetbaar voor deze onderhandelingen

De OR toetst besluiten van de directie vanuit het medewerkersbelang, maar heeft zeker ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsbelang. Daarom kan een OR geen onafkhankelijke onderhandelingspartij zijn.

Hebben geen belang, anders die van alle leden die onder de cao Jumbo Logistiek vallen

Waar we nu staan:

Jumbo

Bonden (onze woordvoerders)

Onderhandelen: ja

Onderhandelen: ja

Voorwaarde: eerst nakomen afspraak 22 maart 2016 om lonen in de supermarktsector naar elkaar toe te brengen

Voorwaarde: wij komen afspraak na, en willen nu afspraken maken over meer vaste banen, 1 op 1 vervanging, veilig werken, betere verhouding flex-vast

Reactie: kort geding om af te dwingen dat er niet gestaakt mag worden EN bonden-afspraak nakomen

Reactie: ultimatum om af te dwingen dat we gaan onderhandelen

Ongelijk van rechter

Rechter geeft bonden in alles gelijk

Reactie: niet meer met bonden praten, maar met OR

Reactie: acties gaan door


Het woord zou aan de werknemers moeten zijn
Is dit wat jullie willen? De onderhandelingen over salaris, toeslagen, behoud van seniorenregeling, afspraken sociaal plan, behoud van toeslagen op zaterdag en zondag overlaten aan een partij die zelf ook afhankelijk is van diezelfde werkgever en niet gewend is te onderhandelen, en daar maar enkele uren per week voor beschikbaar is naast eigen werk en andere or-werkzaamheden?
Wij roepen elke medewerker van Jumbo DC op om zelf conclusies te trekken. Het mag duidelijk zijn dat de leden graag willen dat de bond aan tafel komt. De bond luistert naar zijn leden en wil dan ook direct terug aan tafel om een gezamenlijke oplossing te bedenken voor dit conflict.
Namens het actiecomité nodigen we je van harte uit om in de weken na 2 mei 2017 aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomsten van de bonden over de stand van zaken en ons plan van aanpak. Deze bijeenkomst is voor leden en niet leden van de FNV en CNV Vakmensen. U ontvangt hierover nog informatie. Houd hiervoor ook onze website in de gaten www.cnvvakmensen.nl

Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 77
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid