Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Een roerig jaar sluiten we bijna af!

2017 loopt bijna ten einde. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het afgelopen jaar en het bereikte resultaat.

Voor jou als medewerker bij Albert Heijn Logistics, en als lid van CNV Vakmensen, is het een roerig jaar geweest. De onderhandelingen voor een nieuwe cao liepen stroef en hebben veel onrust veroorzaakt; op de ene site meer als op de andere. Maar uiteindelijk heeft dat tot een resultaat geleid waar we achter kunnen staan. Een overgrote meerderheid van de leden stemden eind juni dan ook in met de nieuwe cao!

Ik heb er altijd in geloofd dat een cao resultaat alleen aan de onderhandelingstafel bereikt kon worden. Door juist met elkaar te zoeken naar de overeenkomsten in plaats van enkel en alleen in te zoomen op de verschillen, leidde dit tot het door jullie goedgekeurde onderhandelingsresultaat. Tussendoor zorgde de massaal door jou en jouw collega’s getekende oproep aan Marco van Grinsven voor net dat ene belangrijke zetje aan partijen om weer met elkaar aan tafel te gaan.

Natuurlijk waren er voor- en tegenstanders van het afgesproken onderhandelingsresultaat door CNV Vakmensen. Dat hoort er ook bij. Maar toen, en nu nog steeds, vind ik dat we er het maximaal haalbare uitgesleept hebben en kunnen we met opgeheven hoofd de nieuwe cao verdedigen.

Albert Heijn liet op het eind van het onderhandelingsproces zien weldegelijk te hebben geluisterd naar onze grootste bezwaren en wensen en tegemoet te willen komen aan onze belangrijkste voorwaarden. De petitie aan Marco van Grinsven heeft daar zeker ook aan bijgedragen. De voortdurend constructieve inzet van CNV Vakmensen in het traject heeft er, zo is mijn overtuiging, toe geleid dat er uiteindelijk een nieuwe cao tot stand is gekomen met duidelijke CNV accenten.

Meer perspectief en zekerheid!

De winst van de nieuwe cao is onder andere dat we de scherpe randjes van de flex af hebben kunnen halen. De verlaging van salarisschaal A werd onder druk van ons van tafel gehaald en de flex medewerkers wordt met dit resultaat perspectief en zekerheid geboden. Met de nieuwe cao in de hand stelt Albert Heijn zich ten doel gedurende de looptijd 150 medewerkers aan te stellen met een bepaalde tijd contract met een maximale contractduur van 4 jaar, inclusief een individueel budget voor scholing en ontwikkeling. Deze medewerkers worden aangesteld in de plaats van uitzendkrachten. Hiermee wordt hen juist meer perspectief en zekerheid geboden en is de afspraak een stuk socialer geworden dan wat Albert Heijn in eerste instantie eenzijdig wilde gaan doorvoeren.

Ik hoor weleens het kritische geluid dat door deze nieuwe cao de uitzendkrachten en de mensen met een bepaalde tijd contract onnodig lang in de goedkoopste schaal moeten werken en dus niet kunnen doorstromen. Echter, de vorige cao zorgde er juist voor dat deze mensen na een jaar (tijdelijk) afscheid moesten nemen van Albert Heijn om doorstroming naar de B-schaal te voorkomen.

Door de nieuwe afspraken mogen uitzendkrachten langer blijven werken, zonder dat ze er (tijdelijk) tussenuit moeten. En bovendien wordt het aantal uitzendkrachten verlaagd door dat hiervoor in de plaats ‘tussenbaners’ komen die in totaal 4 jaar mogen blijven en in die periode door middel van een leerrekening kunnen gaan werken aan een goede arbeidsmarktpositie voor de periode na Albert Heijn.  

Deze flex medewerkers bieden we juist op deze manier meer perspectief en zekerheid! In plaats van op papier (zoals in de vorige cao) een schijnzekerheid te creëren, heeft CNV Vakmensen in de nieuwe cao een praktische en veel socialere afspraak kunnen maken.

In een tijd van opkomende robotisering en automatisering is het niet geloofwaardig om te strijden voor meer vaste banen. Dat Albert Heijn flex nodig heeft is juist begrijpelijk, maar doe het dan sociaal door meer zekerheid en perspectief te bieden. Met de afspraken zoals we die in de nieuwe cao hebben gemaakt, komt Albert Heijn hieraan tegemoet.

En juist door een voldoende flexibele schil binnen Albert Heijn te handhaven geeft dit de vaste medewerker ook meer zekerheid. Immers, indien noodzakelijk kan de flexibele schil afgeschaald worden in plaats van dat er vaste banen geofferd moeten worden.

Zowel voor de flex medewerker als voor de vast medewerker geven de afspraken in de nieuwe cao dus juist meer comfort.

Geen verslechteringen!

Voor twee jaar is er bij elkaar zo’n 3,5% loonsverhoging afgesproken. Ondanks dat deze uitkomst geen verkeerde is ten opzichte van wat er elders in de markt in 2017 is afgesproken, hadden we op dit punt natuurlijk meer willen binnen halen. Dat is helaas niet gelukt. Maar in combinatie met dat vaste medewerkers er in de nieuwe cao niet op achteruit zijn gegaan (dus geen verslechteringen), en dat is in de huidige tijd zeker geen vanzelfsprekendheid, kunnen we het totaalresultaat met opgeheven hoofd verdedigen.

Tot slot

Ik wil jullie bedanken voor de feedback en het vertrouwen dat ik in het afgelopen jaar van jullie hebt mogen ontvangen.


Ik wens jou hele fijne en gezellige feestdagen met jouw dierbaren en een spetterend uiteinden en een heel gelukkig en gezond 2018! Tot in het nieuwe jaar!


Vragen?

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je bij mij terecht via onderstaande contactgegevens.


Martijn den Heijer
Onderhandelaar CNV Vakmensen
030-7511007
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
@mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid