Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao onderhandelingen AH Logistics: update 3

Gisteren was de 3e onderhandelingsronde voor een nieuwe cao AH Logistics. Jouw werkgever heeft een eerste uitgebreide reactie gegeven op de voorstellen van vakbonden. Al met al stel ik vast dat zowel Albert Heijn als ook vakbonden een positieve grondhouding hebben om eruit te willen komen.

Cao voorstellen Albert Heijn
Eerder heb ik nog geen concrete informatie gegeven over de voorstellen van Albert Heijn. Maar het is een beperkt wensenlijstje waar jouw werkgever de onderhandelingen mee in is gegaan:
1. Een cao met een looptijd van 2 jaar;
2. Loonsverhoging van 2% periode 5-2019, en 2.25% per periode 5-2020. Dus 4.25% in totaal. 
3. Een studieafspraak om tijdens de looptijd van de nieuwe cao te praten over de arbeidsvoorwaarden voor het gemechaniseerde DC. 

Baangarantie
Eén van de belangrijkste wensen vanuit de leden van CNV Vakmensen bleek, na een inventarisatie eind vorig jaar, het verlengen van de baangarantie. Dit is voor Albert Heijn een lastig punt, omdat deze sowieso nog doorloopt tot en met 31 december 2021 en er nog geen concreet vervolg bekend is voor het mechaniseren van andere DC's, naast het al gemechaniseerde Houdbare gedeelte van het DC in Zaandam. Toch begrijpt jullie werkgever ook wel dat dit een belangrijk punt is voor jou en jouw collega's. Albert Heijn wil daarom de baangarantie met 2 jaar verlengen, tot en met 31 december 2023. Voorwaarde is wel, dat wij, vakbonden en Albert Heijn, in die periode in gesprek gaan over de periode daarna. De verwachting is dat volgend jaar meer duidelijk wordt over de toekomst van het (gemechaniseerde) DC (en wat dit voor medewerkers gaat betekenen). En een belangrijke vraag is dan, hoe kunnen we hier als betrokken partijen goed op in gaan spelen.
Het verlengen van de baangarantie is een goede stap van Albert Heijn en komt hiermee tegemoet aan een belangrijke wens van medewerkers!

Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB)
CNV Vakmensen heeft, zoals je weet, voorstellen gedaan om het POB werkbaarder en aantrekkelijker te maken. In het licht van de toekomst, de vergaande ontwikkelingen binnen de logistieke omgeving van Albert Heijn, is het, naast het verlengen van een baangarantie, ook noodzakelijk dat medewerkers zich verder gaan ontwikkelen en zich niet blindstaren op de huidige functie en de huidige werkgever. Het is daarom van het grootste belang om te investeren in je eigen ‘arbeidsmarktwaarde’. Een baan voor het leven bestaat niet (meer). Een investering in opleiding en ontwikkeling betekend voor jou de grootste kans op werkzekerheid op de lange termijn.
Albert Heijn ondersteunt de voorstellen die vakbonden hieromtrent hebben gedaan. Jouw werkgever wilt medewerkers daarom in de gelegenheid stellen om een beroepsopleiding te volgen. Hiervoor stellen zij eenmalig € 3000,- en 3 studiedagen per medewerker ter beschikking, gedurende de looptijd van de nieuwe cao. Over de precieze invulling van deze afspraak zullen we nog verder doorpraten. Wat ons betreft krijgen de scholingsambasadeurs hierbij ook weer een belangrijke rol.
Wat CNV Vakmensen betreft is dit een goede afspraak. Het sluit aan bij (een deel van) ons voorstel over POB en voor medewerkers is het belangrijk, om op die manier, in de periode van baangarantie, gefaciliteerd te worden door Albert Heijn om te kunnen werken aan duurzame werkzekerheid. 

Studieafspraken
Albert Heijn heeft zelf voorgesteld om gedurende de looptijd van de nieuwe cao te gaan praten over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket voor nieuwe medewerkers binnen de gemechaniseerde omgeving. We hebben afgesproken om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat Albert Heijn heeft aangegeven dat huidige medewerkers die in het gemechaniseerde DC gaan werken behouden wat ze hebben. Voor hen verandert er wat de arbeidsvoorwaarden betreft dus niets! 

Ook komt er één studieafspraak over de volgende onderwerpen: verhouding vast-flex, directe-indirecte taken, bezetting dag-nacht, werkdruk en veiligheid, herziening van de afspraak betreffende de tussenbaners (hoe hiermee verder te gaan), schaal A (uitgaande van kosten neutraliteit) en de mogelijkheid tot uitbreiding van contracten parttimers. In die studieafspraak zal nadrukkelijk ook de mogelijkhijd worden bekeken voor een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket voor nieuwe medewerkers in de huidige ongemechaniseerde omgeving. Ook hiervoor geldt dat huidige medewerkers behouden wat ze hebben.  

Loonafspraak   
Het belangrijkste twistpunt dat nu nog op tafel ligt, is de cao loonsverhoging. Albert Heijn heeft, zoals eerder aangegeven, 2% (periode 5-2019) en 2.25 (periode 5-2020) geboden, 4.25% totaal. Hier is gisteren niet op bewogen. Al eerder is er door AH aangegeven dat er niet veel meer ruimte in zou zitten. De volgende onderhandelingsronde praten we hierover verder en zullen we op zoek gaan naar de marge die er nog in de loonruimte zit. 

Tot slot
Het overleg verloopt nog steeds in goede harmonie en het vertrouwen stijgt dat partijen tot een resultaat kunnen komen. Of dit uiteindelijk echt gaat lukken, zal het volgende overleg duidelijker worden.

Ook na de volgende onderhandelingsronde over twee weken zal ik jou weer informeren. 

Ik houd jou op de hoogte! 

Meer leden = meer invloed!
Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak. Jouw collega kan lid worden dor te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden 

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je bij mij terecht op telefoonnummer 030 751 1950 of ook per email m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid