Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitstel invoer Leerrekening cao Levensmiddelen

In de huidige cao hebben wij afspraken gemaakt over invoering van een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget ( artikel 5 lid 1). De afspraak zou op 1 juli 2018 van start gaan, maar dat gaat helaas niet lukken. Via deze nieuwsbrief informeer ik jullie over de huidige stand van zaken en over het vervolg.

Waarom lukt het nu niet?

Reden van het uitstel is het feit dat de belastingdienst vragen heeft gesteld over de verwerking van de fiscale afspraken die bij het toekennen van een POB van toepassing zijn. Hierdoor moeten bedragen die niet voor opleidingen worden besteed in de loonadministratie verwerkt worden en moeten belasting en premies afgedragen worden over niet bestede bedragen. Dit kan zowel werknemers als werkgevers raken. Dit is niet in lijn met de afspraken die hierover in de cao zijn gemaakt.

Wij willen eerst van de belastingdienst heel zeker weten, dat het budget door hen niet wordt gezien als loon, zodat jij er loonbelasting over moet betalen en het budget ook mogelijk van invloed is op eventuele toeslagen of andere loonafhankelijke zaken.

Er is licht aan het einde van deze tunnel en de belastingdienst heeft aangegeven dat het mogelijk is om het budget te storten, zonder dat dit voor jullie negatieve gevolgen heeft en dat het geld ook voor de volle 100% op jouw leerrekening komt en gebruikt kan worden voor jouw ontwikkeling.

Omdat wij het graag goed willen doen en niet nog meer verrassingen willen, hebben wij nog een paar aanvullende vragen aan de belastingdienst gesteld. Daar is nu nog even het wachten op. Zodra wij groenlicht hebben en wij er zeker van zijn, dat de afspraken zo kunnen worden uitgevoerd als wij hebben afgesproken in de cao, zullen wij zo snel mogelijk alles regelen.

Wat betekent dit?

Helaas, dat jij niet per 1 juli beschikt over een eigen leerrekening en budget voor jouw individuele ontwikkeling. Het streven is om de afspraak dit najaar actief te hebben. De leerrekening zal later ingaan en ook de betaling van het budget, kan pas plaats vinden als de rekening klaar staat. Met werkgevers hebben wij daarom afgesproken, dat de datum, waarop de eerste betaling plaats vindt, gelijk is aan de datum waarop de leerrekening actief is. De vertraging wordt aan het einde van de afspraak hersteld. Dit betekent dat de looptijd van 5 jaar ingaat vanaf het moment waarop de leerrekening er is. 

Vervolg

Zodra er een concrete datum is, waarop de individuele leerrekening echt start, zal ik jullie direct informeren. Ik zal dan ook meer informatie geven over hoe jij gebruik kan maken van deze afspraak.

Voor nu wens ik iedereen die nu met vakantie is of nog met vakantie gaat, een heel fijne vakantie.

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
j.twerda@cnvvakmensen.nl
06 23 00 62 14

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid