Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe supermarktcao komt er pas na de zomer

CNV Vakmensen kan je nog geen duidelijkheid geven over jouw arbeidsvoorwaarden. Het overleg over een nieuwe cao is nog niet afgerond. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we overeenstemming bereiken over een aantal onderwerpen, maar over je loon hebben we nog niet gesproken.

Zoals het er nu naar uitziet in het overleg, lijkt CNV Vakmensen met de werkgevers overeenstemming te kunnen bereiken over een aantal belangrijke onderwerpen die voortvloeien uit de vernieuwingsagenda voor deze cao. Dan gaat het om:

  • de introductie van de doorgroeibaan voor vier jaar, gekoppeld aan geld voor scholing en opleiding via een persoonlijke leerrekening. Voor ons staat daarbij vast dat dit niet ten koste mag gaan van vast werk, maar als alternatief dient voor de huidige flex (tijdelijke contracten) waarmee meer perspectief en zekerheid kan worden geboden dan nu het geval is.
  • de introductie van een persoonlijke leerrekening voor alle medewerkers met een doorgroeibaan of vaste baan. Jij krijgt daardoor zeggenschap over een budget dat besteed kan worden aan jouw eigen opleiding en ontwikkeling. Dit budget kun je ook sparen en is dus van jezelf.
  • pilots rondom zelfroosteren, zodat jij meer grip krijgt over je werktijden. De pilots hebben tot doel hier een bijdrage aan te leveren. Uiteindelijk kunnen deze pilots leiden tot nieuwe afspraken in de cao. Binnen de pilots zal gekeken worden naar de vraag of er een betere werk/privé balans ontstaat, hoe er door jou wordt aangekeken tegen werken op onaangename tijden en op welke manier dat doorwerkt in toeslagen. De voorwaarde van werkgevers om voorafgaand aan de pilots de toeslagen in de dc’s te verlagen is vervallen.
  • keuze in arbeidsvoorwaarden. Werkgevers willen zich nu concentreren op de eerste grote vernieuwing: de introductie van de leerrekening. In fases willen ze ook overgaan op een systeem waarbij jij meer keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden krijgt: tijd, geld, opleidingsgeld. Voor CNV Vakmensen staat voorop dat we hier afspraken over willen maken. Het tempo waarin we dat doen is van ondergeschikt belang.
Tijd voor afspraken over je loon
Omdat we het over deze hoofdlijnen eens lijken te kunnen worden heeft CNV Vakmensen aangegeven dat het tijd wordt om ook te gaan praten over geld: jouw loonsverhoging, afschaffing van de jeugdschalen en het budget dat naar de leerrekening gaat. In een volgend overleg moeten we daar een beeld van krijgen om zo in zijn totaliteit te bepalen of we tot een akkoord over een nieuwe cao kunnen komen. Afgesproken is om in een volgend overleg toe te werken naar een eindbeeld. Dat overleg zal pas na de zomervakanties plaatsvinden.

Praat mee op Je Achterban
Wil je meepraten, discussiëren en beslissen over de cao en jouw arbeidsvoorwaarden? Dan kun je daarvoor terecht op Je Achterban. Het online platform waarmee je de cao-onderhandelingen kunt volgen en al je vragen kwijt kunt over werk en inkomen.

Problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Wordt de cao niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren.

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
Email: w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Telefoon en WhatsApp: 06-20471879
Twitter: @WesselBreunesse

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid