Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV bespreekt uitslag enquête met Aldi

De afgelopen maand hebben veel medewerkers van Aldi de enquête die verspreid is door CNV Vakmensen, ingevuld. De grote thema’s zijn werkdruk, waardering voor het werk en werktijden/roosters. Eind juli heeft CNV Vakmensen deze thema’s aangekaart bij Aldi.

Uitslag enquête
De enquête is door medewerkers uit het hele land ingevuld en geeft goed weer wat de belangrijke knelpunten zijn:

 • medewerkers ervaren een grote werkdruk, krijgen het werk niet af
 • medewerkers hebben het gevoel geen waardering te krijgen voor hun werk
 • op veel filialen is er onvoldoende bezetting
 • er zijn veel gebroken diensten
 • er wordt onvoldoende gecommuniceerd.

Gesprek met Aldi
Afgelopen maandag heeft CNV Vakmensen gesproken met Aldi die werd vertegenwoordigd door de heren Chris Overbeek en Luc Berends, directeur district Groenlo. Tijdens dit gesprek is de uitslag van de enquête besproken. Aldi erkent de signalen die uit de enquête naar voren komen. Men is ook bezig met het doorvoeren van veranderingen.
Het verruimen van de openingstijden en een andere manier van werken, waarbij de schappen van de winkels na sluitingstijd gevuld worden, brengt andere werktijden met zich mee. Aldi is bezig met een vernieuwingsslag. Er wordt een nieuw concept uitgerold en de eerste winkels zijn al omgebouwd. De komende tijd zal dit bij veel méér winkels gebeuren. Meer Vers, en een andere inrichting van de winkel. Dit vraagt om een andere manier van werken en vraagt tevens andere vaardigheden van de medewerkers.

Veranderingen van invloed op belasting van medewerkers
Al deze veranderingen hebben invloed op de belasting van werknemers. De bezettingen zijn nog lang niet overal aangepast op de nieuwe situatie. Aldi heeft toegezegd nieuwe medewerkers aan te nemen wat moet leiden tot afname van werkdruk voor de huidige medewerkers. Door meer medewerkers in een filiaal aan het werk te hebben, zouden de probleem met betrekking tot roosters ook kleiner worden.
CNV Vakmensen heeft Aldi laten weten dat medewerkers de manier van communiceren als onvoldoende ervaren. Medewerkers worden niet meegenomen in de plannen van Aldi. Vaak wordt er een mededeling gedaan en moeten de medewerkers van Aldi daar gehoor aan geven, terwijl je toch zaken met elkaar in een team kunt bespreken en vervolgens samen kan zoeken naar een passende oplossing.
Aldi heeft toegezegd haar medewerkers méér, en eerder, te informeren. Binnenkort wordt een Personeelsblad geïntroduceerd waarin medewerkers op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen binnen Aldi. Daarnaast is de communicatie wel verschillend per district en filiaal. In het ene district of door de ene filiaalleider is de communicatie duidelijker en beter dan in een ander district of filiaal. Ook daar gaat Aldi mee aan de slag.
Verder is Aldi is bezig met het opzetten van een opleidingsprogramma. Aldi erkent dat het belangrijk is om werknemers op te leiden en te begeleiden en geeft hier aandacht aan.

Hoe nu verder?
CNV Vakmensen vindt het goede ontwikkeling dat Aldi de signalen die uit de enquête naar voren zijn gekomen, herkent. Aldi zegt bezig te zijn met veranderingen en daarin ook zeker oog te hebben voor de kant van de medewerkers. Wij zijn benieuwd hoe dit in de praktijk ervaren wordt. Wij hebben afgesproken om op regelmatige basis overleg te blijven voeren, wat inhoudt dat wij in november opnieuw in gesprek gaan met Aldi. Zodra de datum bekend is laten wij je dit weten. Jouw input is van belang voor het gesprek. Alleen zo kunnen we zaken verbeteren. Alleen zo kunnen we zaken verbeteren. Laat daarom van je horen; jouw mening telt! Ga hiervoor naar jeachterban.nl Krijg je de Nieuwsbrief per post, typ dan het volgende webadres in op internet: https://www.jeachterban.nl/winkels/cao-supermarkten/b/onderhandelingen

Samen sterk voor meer plezier in het werk!
CNV Vakmensen komt op voor de belangen van werknemers bij Aldi. Helaas kunnen wij dat niet alleen. Jouw steun is hard nodig! Samen staan wij immers sterker in de gesprekken met de directie. Word daarom lid en overtuig je collega's van het lidmaatschap. Meer informatie over het lidmaatschap van CNV Vakmensen en de voordelen vind je op www.cnvakmensen.nl/lidworden

Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht. 
Pien Zijlstra – Jukema, bestuurder CNV Vakmensen
E p.zijlstra@cnvvakmensen.nl
M 06 20 47 18 85
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid