Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg met AH op niets uitgelopen

Het overleg op dinsdag 16 mei tussen AH en de bonden is op niets uitgelopen. Het zou een overleg moeten worden, op verzoek van AH, zonder voorwaarden vooraf. Uiteindelijk is het juist AH geweest die vasthield aan bijvoorbeeld de verlaging van salarisschaal A.

Er bleek maar één ding voor AH te tellen, hun voorstellen zouden linksom dan wel rechtsom doorgevoerd dienen te worden. Op deze manier wordt onderhandelen bijzonder moeilijk! 

AH drijft zin door en speelt de vermoorde onschuld

Nu AH van mening is dat we in de overleggen tot nu toe niet dichter tot elkaar zijn gekomen, heeft jullie werkgever aangegeven dat ze alles wat ze van begin af aan hebben voorgesteld nu gaan doorvoeren, inclusief de ‘verbeteringen’ uit het laatste overleg. We hebben begrepen dat AH hier direct ook een nieuwsbrief naar jullie over heeft gestuurd waarin het beeld wordt geschetst dat het een en al positiviteit is wat ze voor voornamelijk de vaste medewerkers te bieden hebben. Zelfs de media hebben ze hierover geïnformeerd.

Welke consequenties heeft de handelswijze van AH

In werkelijkheid worden, door bijvoorbeeld de laagste salarisschaal fors te verlagen, de flex medewerkers tegen de vaste medewerkers opgezet. Er ontstaan grote verschillen in inkomen tussen de medewerkers op de vloer; voor ongeveer hetzelfde werk dat ze verrichten. Bovendien, en dat hebben we al meerdere malen aangegeven, worden de vaste medewerker hiermee op termijn uit de markt geprezen. Immers, flex medewerkers worden een stuk goedkoper dan de vaste medewerkers.

Verder gaat AH de mogelijkheid creëren om uitzendkrachten voor 5,5 jaar bij hen aan te werk te kunnen blijven houden, zonder dat ze daarbij kunnen doorstromen naar de B-schaal. Met andere woorden, 5.5 jaar onzekerheid zonder dat hier ook maar iets extra’s tegenover staat. Dus juist de AH cao, waarin al zo veel flexibiliteit zit, is op dit thema voor jullie werkgever blijkbaar nog steeds onvoldoende. CNV Vakmensen werkt niet mee aan verdere uitbreiding van flexibiliteit voor ‘rupsje nooitgenoeg’. In plaats van uitbreiding willen wij juist een inperking hiervan. CNV Vakmensen kiest voor zekerheid en meer perspectief voor alle medewerkers.

Juist daarom ook hebben wij voortdurend aangegeven mee te willen denken over het voorstel van AH om medewerkers met een contract voor bepaalde tijd voor vier jaar aan zich te binden, waarbij tevens geïnvesteerd zou worden in opleiding en ontwikkeling. Maar door uitzendkrachten, zoals in het voorgaande beschreven, nog aantrekkelijker te maken zal zo’n afspraak over 4-jarige BT-contracten vooral symbolisch zijn. In werkelijkheid wordt hier dan namelijk amper gebruik van gemaakt.

Overigens, ten aanzien van die 4-jarige BT-contracten heeft notabene CNV Vakmensen zelfs nog aangegeven dat we bereid zijn om te bekijken in hoeverre we voor nieuwe medewerkers de bovenwettelijke vakantiedagen zouden kunnen inperken. Ook wat betreft de extra ADV, die berekend wordt op basis van het te ontvangen percentage ploegentoeslag, was CNV Vakmensen bereid om na te denken om die eventueel in te perken voor nieuwe medewerkers. Deze voorstellen, zo zijn we van mening, zijn te legitimeren vanuit de gedachte dat nieuwe medewerkers nog maar maximaal vier jaar bij AH het zware werk hoefden te doen alvorens ze een volgende stap zouden gaan maken buiten AH. De productiviteit van de nieuwe medewerker wordt hiermee bovendien vergroot (zij maken namelijk effectief meer uren op de vloer). Dat zou pure winst kunnen betekenen voor AH.

Kan dit nu allemaal wel?

Wat niet onbelangrijk is in dit verhaal, is dat het nog maar zeer de vraag is of het wel juridisch kan wat AH nu doet. Immers, er is momenteel een cao die, doordat deze niet is opgezegd, nog doorloopt tot april 2018. Met bijvoorbeeld het verlagen van salarisschaal A duikt AH onder het niveau van de bestaande, net verlengde, cao. CNV Vakmensen vraagt zich serieus af of dit wel zo maar kan? Het lijkt ons dat jouw werkgever de rechten en plichten uit de huidige cao gewoon dient te respecteren. Maar we zullen dit komende dagen nog verder juridisch uitzoeken.

Hoe nu verder?

CNV Vakmensen heeft zich voortdurend constructief opgesteld en heeft laten zien mee te willen denken over oplossingen. AH is op geen enkele manier hierop ingegaan, heeft de handschoen niet opgepakt, en heeft blijkbaar alleen maar ingezet op het doordrukken van haar wil. Dat is wat CNV Vakmensen betreft geen onderhandelen! CNV Vakmensen gaat zich over de ontstane situatie beraden, waarbij natuurlijk ook overlegt zal worden met onze kaderleden. Je hoort binnenkort weer van ons.

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030-7511007 of ook per e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid