Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

AH Distributie: CNV wil handschoen oppakken!

De cao onderhandelingen voor de AH Distributie cao zitten helaas al een tijd in een impasse. AH houdt vast aan voor het CNV onmogelijke voorstellen om vervolgens aan te geven dat er over de rest wel te praten valt.

Waar is de wil en de creativiteit van jullie werkgever gebleven om juist op zoek te gaan naar de overeenkomsten, in plaats van de verschillen in stand te houden? CNV Vakmensen wil juist wel opnieuw een poging hiertoe doen.

Zoals bekend wil AH de verschillen op de werkvloer nog verder vergroten door de salarisschaal A voor uitzendkrachten en medewerkers met een contract voor bepaalde tijd fors te verlagen. Ook is het standpunt van CNV Vakmensen duidelijk dat we hier niet aan zullen meewerken. Gelijk werk = Gelijk loon! Om toch uit de impasse te komen willen wij juist op zoek gaan naar redelijke en realistische alternatieven op basis waarvan we dan mogelijk wel tot een nieuwe cao kunnen komen.

Uitnodiging van AH
AH heeft CNV Vakmensen opnieuw een brief gestuurd met de uitnodiging om weer te gaan praten zonder voorwaarden vooraf. Dit verbaast ons. Vooral ook omdat er in de houding van AH tot nu toe niets is veranderd. CNV Vakmensen heeft daarentegen juist voortdurend benadrukt dat we het belangrijk vinden dat er een cao komt en we graag met alle creativiteit die er is in gezamenlijkheid naar oplossingen willen zoeken. Dus ja, CNV Vakmensen wil graag het gesprek met AH hervatten om in constructieve onderhandeling tot een nieuwe cao te komen! Maar onze voorstellenbrief en standpunten ten aanzien van de uitzendkrachten en de verlaging van de loonschalen vormen hierbij nog wel steeds ons uitgangspunt. We zullen AH hierover schriftelijk gaan informeren.

Kortom, aan ons ligt het niet. CNV Vakmensen pakt graag de handschoen op. Maar ook van AH wordt dan verwacht dat zij een duidelijke stap zullen gaan zetten.

CNV Vakmensen is zich bewust dat het niet altijd even gemakkelijk is, maar dit traject vergt geduld en is er waarschijnlijk één van de langere adem. Als de actualiteit erom vraagt, informeren wij jou wederom tijdig!

Je hoort van ons!

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, zie de contactgegevens hieronder. 

Martijn den Heijer
CNV Vakmensen
T 06 2016 49 72
M m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Twitter
@mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid