Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Wie wil de nieuwe Cao 2015 Patheon Groningen?

In de ledenvergaderingen van de bonden werd het heel duidelijk door de leden aangegeven. Ook de OR was er heel duidelijk over. De medewerkers van Patheon Biologics te Groningen willen een eigen volwaardige Cao di door de vakbonden namens de medewerkers moet worden uitonderhandeld.

Dit oordeel van de medewerkers was en is heel duidelijk en de vakbonden willen dan ook met deze duidelijk boodschap van de medewerkers aan de slag.

De start van de onderhandelingen was oorspronkelijk gepland op 19 februari, maar enkele dagen voordat wij naar Utrecht wilden vertrekken met een pakket aan voorstellen om de Cao te vernieuwen, kwam het bericht vanuit de directie dat zij eigenlijk toch liever met de Ondernemingsraad willen onderhandelen over een arbeidsvoorwaardenregeling voor de medewerkers in Groningen. Dit was voor CNV Vakmensen en FNV aanleiding om dan maar eerst eens met de directie te gaan praten over de vraag of er nu wel of niet over de Cao onderhandeld zal worden met de vakbonden. De werknemers én de Ondernemingsraad hadden zich daarover toch heel duidelijk uitgesproken. De vakbonden zijn dan ook van mening dat dit niet genegeerd kan en mag worden door de werkgever.Het overleg van 19 februari werd daarom dan ook gebruikt om daarover duidelijkheid te verkrijgen van de directie en daarnaast ook over de stand van zaken bij Patheon Biologics te Groningen.

Cao of niet en met wie maak je de afspraken
De directie gaf nogmaals aan nadrukkelijk de wens hebben om met de Ondernemingsraad afspraken te maken over een arbeidsvoorwaardenpakket voor de werknemers in Groningen. Naar hun oordeel gaat dat beter en waarschijnlijk ook sneller, want de Ondernemingsraad is volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen in Groningen. Zeker bij een bedrijf met de omvang van Patheon Biologics is dat gemakkelijker en zinvoller zo oordeelt de directie.

De vakbonden wijzen de directie dan toch maar even op de zéér duidelijke uitspraak van zowel diezelfde Ondernemingsraad als de leden en werknemers:
Er moet een Cao worden uitonderhandeld met de vakbonden!

Ook wijzen wij de directie op de ongelijkheid in de verhoudingen zoals die de bestaat. De leden van de ondernemingsraad zijn allen in dienst van Patheon en daarom zitten zij toch in een duidelijke afhankelijkheidspositie ten opzichte van de directie met wie zij zouden moeten onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Daar verandert alle goede wil helemaal niets aan. Ook beschikken de leden van de Ondernemingsraad weliswaar over veel kennis, maar niet over de kennis over de nieuwste aanpassingen in de wetgeving die gevolgen kunnen hebben voor arbeidsvoorwaarden en zijn zij daarnaast ook niet geschoold als onderhandelaars. De vakbonden daarentegen zijn volledig onafhankelijk van de werkgever, hebben bestuurders die geschoold zijn in onderhandelen en op de hoogte zijn van de nieuwste wettelijke ontwikkelingen. Zij kunnen op onafhankelijke en kwalitatieve basis de onderhandelingen met de werkgever namens de werknemers voeren.Uiteindelijk hebben wij jullie directie kunnen overtuigen dat er met de vakbonden moet worden onderhandeld over een nieuwe Cao voor de medewerkers van Patheon Biologics te Groningen. De directie heeft daarbij wel aangegeven dat zij een eigen visie heeft over hoe de Cao er moet gaan uit zien.

Er is nu afgesproken dat wij op 5 maart zullen starten met de onderhandelingen over het vernieuwen van de Cao voor Patheon Biologics te Groningen, en de vakbonden hebben aangegeven dat de huidige Cao het vertrekpunt zal zijn.

Stand van zaken Patheon Biologics Groningen
De afgelopen jaren heeft Biologics, toen nog onder de vlag van DSM een zeer moeizame periode gehad. Nu bij Patheon de focus anders of wellicht sterker is komen te liggen op de mogelijkheden en sterkere kanten van Biologics schijnt er een gunstigere periode voor Patheon Biologics aan te breken. Daarbij helpen de mogelijkheden om samen te werken met de andere plants van Patheon en de betere marktontwikkeling natuurlijk ook in het voordeel. Natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer, maar ….

En nu verder!
Zoals hierboven beschreven gaan wij dus op 5 maart alsnog starten met de onderhandelingen voor het vernieuwen van de Cao. Een Cao voor en van alle medewerkers van Patheon Biologics te Groningen en die past bij wat jullie belangrijk vinden.

Wij houden jullie op de hoogte!


Ron Smeets    
bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid