Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Wel of geen toekomst Cao Meldon

CNV Vakmensen heeft de afgelopen week 2 keer overleg gevoerd met de directie van Meldon Plastics. Tijdens deze gesprekken is de wens van de leden om een cao met loonsverhoging af te spreken uitvoerig aan de orde geweest. De directie wil absoluut geen loonsverhoging afspreken. Alleen een langere looptijd van de huidige cao zonder verdere aanvullingen is bespreekbaar.

Toekomst cao Meldon
Tijdens het eerste overleg op 3 december heeft CNV Vakmensen de directie duidelijk uitgelegd waarom het nu tijd is om een nieuwe cao af te spreken en welke afspraken daarin gemaakt moeten worden. Wij begrijpen dat op dit moment de resultaten nog onder druk staan. Toch denken wij dat het belangrijk is om na 2 jaar de mensen toch een loonsverhoging toe te kennen.

De directie maakte al snel duidelijk dat er absoluut geen sprake kon zijn van een loonsverhoging
De cao zou alleen een verlenging van de looptijd moeten krijgen tot december 2021 en verder niets. Uiteindelijk was de directie nog bereid eind 2021 te bekijken of er een éénmalig bedrag kon worden toegekend, afhankelijk van de resultaten. Deze zouden dan minimaal break even moeten zijn. CNV Vakmensen gaf aan dat dit een totale miskenning is van de inzet van de mensen in de afgelopen periode en dan wordt er ook nog een maximale inzet gevraag van de mensen voor de komende tijd. Dit achten wij niet acceptabel. Wij hebben aangegeven ons over deze situatie nader te beraden.

Op 10 december is er een vervolgoverleg geweest tussen de directie en CNV Vakmensen
De vakbond heeft het voorstel gedaan om dan in ieder geval de leden van de vakbond een bedrag van € 225,- netto uit te betalen in 2020 en ook in 2021 een bedrag van € 225,- netto uit te betalen. Dit als een zekere vorm van compensatie voor de door hen betaalde contributie.  Leden van de vakbond maken het door hun lidmaatschap immers mogelijk dat de vakbond voor alle werknemers een cao kan afspraken. Zonder leden is er geen vakbond bij Meldon actief en is er ook geen bedrijfs-cao Meldon meer. Wij zijn van mening dat deze betaling aan vakbondsleden, zeker in deze situatie, de andere werknemers niets te kort doet. Zij betalen immers geen contributie maar profiteren wel van de afspraken in de cao. 
De directie neemt hierin echter een onverbiddelijk standpunt in. Er wordt géén aparte betaling gedaan aan alleen vakbondsleden en er kan alleen sprake zijn van een éénmalige uitkering aan het einde van 2021 als de resultaten minimaal Break even zijn en niet eerder. Bovendien stelt de werkgever dat veel werknemers toch al ieder jaar een loonsverhoging krijgen door de verhoging van hun salaris als gevolg van hun beoordeling. CNV Vakmensen stelt dat dit alleen geld voor de mensen die nog niet aan hun maximum salaris zitten en dat dit dus een automatisch gevolg is van de bestaande cao.
CNV Vakmensen vraagt zich af, indien de werkgever niets wil bieden aan de werknemers anders dan het naleven van de huidige cao tot eind 2021, hoe daar dan mee omgegaan moet worden. Wij willen voor de leden en ook de andere medewerkers goede en verantwoorde afspraken bieden. Wij moeten ons daar nog over beraden en komen dan bij jullie terug.

CNV Vakmensen laat jullie niet in de steek
Helaas kan ik jullie geen nieuwe cao aanbieden. Dit had ik graag alsnog gedaan, voordat ik met pensioen ga. Eind deze maand beëindig ik echter mijn actieve periode als bestuurder bij CNV Vakmensen en ga aansluitend aan mijn verlof in 2021 met pensioen. Na ruim 10 jaar voor de leden van Meldon Plastics de belangen te hebben behartigd en daarbij vele cao’s heb mogen afsluiten en helaas ook 2 keer een reorganisatie komt nu een einde aan mijn inzet voor jullie.
Ik kan jullie wel melden dat mijn opvolger al in de startblokken staat. Hij heeft in het voorjaar al een keer kennis mogen maken met Meldon en de leden toen wij de geplande acties moesten afgelasten vanwege de plotseling aangekondigde reorganisatie. Mijn opvolger is collega Robert Wonnink. Hij zal zich op korte termijn, helaas vanwege Corona ook weer schriftelijk, aan jullie voorstellen. Dan zal de ontstane situatie en de te maken keuzes met jullie verder besproken moeten worden.

Dank allemaal
Ik dank jullie allen voor het vertrouwen dat jullie in mij en CNV Vakmensen hebben gesteld. Het waren boeiende jaren. Ik vraag jullie om mijn opvolger Robert Wonnink ook goed en stevig te steunen. Hij heeft jullie hard nodig en wij moeten in de komende tijd zeker op elkaar kunnen rekenen. Ik wens jullie allen en jullie naasten heel mooie kerstdagen toe en alvast een voorspoedig, gelukkig en vooral ook gezond 2021 toe.
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! CNV Vakmensen van en voor mensen, al ruim 125 jaar!

Met vriendelijke groet,
Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen
E r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid