Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Vul de enquête Cao Synthos in

Take it or leave it: mandaat is dictaat. De cao-onderhandelingen Synthos zijn erg laat van start gegaan. De vorige cao liep reeds af op 30 juni 2020

De reden dat het cao-overleg zo laat op gang is gekomen is dat werkgever eerst de gehele reorganisatie wenste af te handelen alvorens te willen praten over de arbeidsvoorwaarden voor de “blijvers”. Pogingen van CNV Vakmensen en FNV hebben er helaas niet toe geleid dat er eerder gestart kon worden dan 3 maart 2021. Inmiddels hebben cao partijen op 31 maart voor de derde keer overleg gevoerd. De hoogste tijd om je nu van de tussenstand van de onderhandelingen op de hoogte te brengen.

Mandaat is dictaat
Tijdens de eerste twee cao-bijeenkomsten zijn respectievelijk de voorstellenbrieven van CNV Vakmensen en FNV toegelicht (van de zijde van de werkgever waren eerst geen voorstellen ingebracht) en heeft de werkgever inhoudelijk gereageerd op de voorstellenbrieven van de vakbonden.
Al snel werd duidelijk dat de reactie van de werkgever, het gekregen mandaat vanuit Polen, meteen ook het dictaat bleek te zijn. We hebben al een goede en complete cao dus verdere verbeteringen veranderingen zijn niet nodig, aldus Synthos. Hierdoor wordt door jouw werkgever op een aantal cao-voorstellen van vakbonden negatief gereageerd.

Duurzame inzetbaarheid / mantelzorg
Onder deze noemer hebben CNV Vakmensen en FNV bij de vorige cao dit onderwerp geagendeerd. Afgesproken is toen dat er een studie gedaan zou worden naar duurzame inzetbaarheid en mantelzorg. Helaas zijn de uitkomsten van deze studie niet voorafgaand aan de huidige cao-besprekingen besproken tussen cao partijen. Werkgever is nu van mening dat dit ook niet meer nodig is om verder met de vakbonden te bespreken en dat de uitwerkingen in het personeelshandboek kunnen worden opgenomen. Wij zijn van mening dat de genoemde uitkomsten op een aantal punten dusdanig algemeen geformuleerd zijn dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend waardoor het resultaat als onvoldoende kan worden beschouwd. Daarnaast vinden wij dat arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen in de cao thuishoren en niet in het personeelshandboek.

Conclusie
In bijgaand overzicht kun je de door alle cao-partijen ingediende voorstellen, de stand van zaken op 18 maart en de huidige stand van het cao-proces op 31 maart lezen: hierin is te zien dat er nog grote verschillen zijn. We verwachten dan ook dat we op een aantal onderwerpen geen overeenstemming zullen krijgen. Al vanaf de start van de onderhandelingen was duidelijk dat het deze keer niet om onderhandelingen zou gaan maar om het wel of niet slikken van een dictaat. Desondanks staat er nog een volgend cao-overleg gepland op 3 mei 2021.

Enquête
Graag willen we weten hoe jij over een aantal punten denkt. We hebben een enquête hiervoor opgesteld. Klik hier om deze enquête in te vullen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3g0z1Da 
Invullen kan tot uiterlijk 18 april 2021.

Mede namens de CNV onderhandelingsdelegatie Sascha van Etten,
Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
a.huizinga@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid