Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Voorstellen voor cao-onderhandelingen bij DSM

De cao-onderhandelingen DSM starten op 19 januari. CNV Vakmensen heeft haar voorstellen geformuleerd op basis van de reacties op de enquête die in de afgelopen periode aan de medewerkers is voorgelegd; verder vanuit de beleidsuitgangspunten die hebben geleid tot een evenwichtig voorstellenpakket.

Cao-voorstellen
In de bijlage treffen jullie de definitieve voorstellen voor de komende cao-onderhandelingen bij DSM aan. Zoals al eerder is aangegeven wil DSM deze onderhandelingen aangrijpen om de cao ook te vereenvoudigen. CNV Vakmensen is hier geen voorstander van. Het brengt veel onzekerheid en daarmee onrust, terwijl de mensen nu nog proberen te wennen aan alle veranderingen die de cao DSM teweeg heeft gebracht.

Ook gaf 87% van de medewerkers in de enquête aan het nu niet nodig te vinden om de cao te vereenvoudigen. Uit de brede reactie in de enquête blijkt daarnaast dat 72% van de mensen nadrukkelijk de voorkeur heeft om nu eerst een cao af te spreken met een beperkt aantal belangrijke zaken. Vervolgens kan dan in de looptijd van die nieuwe cao gekeken worden of en op welke wijze de cao van DSM al dan niet vereenvoudigd kan worden.

CNV Vakmensen is blij te kunnen vaststellen dat uit de reacties in de enquête blijkt dat de visie en inzet goed in lijn is met die van de medewerkers. Als 83% aangeeft dat zij het belangrijk vinden via de vakbond bij de cao betrokken te worden, dan geeft ook dat weer vertrouwen in de toekomst, want het zijn niet alleen vakbondsleden die dit aangeven, maar ook ongeorganiseerden. Wij zullen op een later moment nog terugkomen op de resultaten van de enquête. Voor nu is het belangrijkste dat wij de definitieve voorstellen voor de komende cao onderhandelingen aan jullie kunnen presenteren.

De onderhandelingen zijn op: 19 januari, 16 februari, 22 februari, 8 maart, 16 maart en 4 april. 

CNV Vakmensen zal jullie natuurlijk op de hoogte blijven houden over de voortgang.

Het blijkt goed te werken: Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Blijf ons steunen en word lid of maak je collega lid. Samen maken wij het verschil. 

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 

Bijlage: voorstellen cao DSM NL 2017Download 17-0055_Bijlage_cao_voorstellen_DSM.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid