Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Verslag van de tweede ronde cao onderhandelingen OWASE

Nieuws vanuit de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen en FNV na de tweede ronde cao-overleg OWASE bedrijven. We geven een update van de belangrijkste punten waar we voortgang maken of waar de verschillen nog te groot zijn om nu al een cao te kunnen afspreken.

 

 

 

 

Beste leden CNV Vakmensen en FNV werkzaam bij de Owase bedrijven:

“We zijn van 2 tranen naar 1 traan gegaan. Of het lukt om ook die ene traan weg te werken gaan we maandag 16 november zien”.

 

Beste mensen,

 

Dinsdag 3 november hebben we met de werkgevers voor de 2e maal overleg gehad over de nieuwe CAO Owase per 1 juli 2020. Onderstaand een aantal hoofdzaken die besproken zijn in het overleg.

Inkomen.

In dat overleg hebben we de werkgevers voorgesteld om de lonen per 1 juli 2020 te verhogen met 2,5%. Wij denken dat een dergelijke verhoging van de structurele lonen in alle redelijkheid afgesproken zou moeten worden.

Verder hebben wij voorgesteld om alle werknemers in december 2020 een ‘corona-bonus’ toe te kennen van 600 euro bruto (bij een fulltime dienstverband). Het idee erachter is dat op deze wijze de waardering tot uitdrukking wordt gebracht voor de wijze waarop werknemers zich hebben ingezet in deze wel heel bijzondere tijden.

Arbeidsdividend.

Ons voorstel om in de CAO vast te leggen dat dit voor iedereen een gelijk bedrag in Euro’s zou moeten zijn is door de werkgevers niet afgewezen. Zij zijn echter van mening dat het wijzigen van de regeling kan via overleg tussen OR en directie. Wij hebben aangegeven dat dit alleen kan wanneer de directie hier het voortouw in neemt. Wij hebben daarom voorgesteld om af te spreken dat er per bedrijf een enquête gehouden wordt waar werknemers zich kunnen uitspreken over de vraag of het arbeidsdividend in % van het jaarsalaris moet worden betaald of in euro’s waarbij iedere werknemer hetzelfde bedrag in euro’s krijgt.

Pensioen.

Er moet een nieuw pensioencontract komen. Het voorstel is voor een periode van 3 jaar. Wij zijn akkoord met die periode, we hebben wel voorstellen gedaan om de pensioenregeling te wijzigen.

De door ons voorgestelde wijziging van de pensioenregeling bestaat er uit dat we hebben voorgesteld om over een groter deel van het inkomen pensioen op te bouwen. Dat doen we om ervoor te zorgen de opbouw van het pensioen goed aansluit op de werkelijke hoogte van de AOW. Daarom hebben we ook voorgesteld om het deel van het inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je AOW krijgt, te koppelen aan de ontwikkeling van de AOW.

We hebben verder voorgesteld om de opbouw van het pensioen vanaf een pensioengevend salaris van 57.232 euro te baseren op 1,5% opbouw per jaar in plaats van de 1,7% per jaar die het nu is. Over een pensioengevend salaris lager dan 57.232 euro per jaar wordt per jaar wel de 1,7% opgebouwd die mogelijk is gezien de premie die er betaald wordt.

Wij zijn van mening dat het maken van de afspraken zoals voorgesteld er toe leiden dat er sprake is van een betere en eerlijker verdeling van de ‘pensioenkoek’.

Bedrijfs AOW en seniorenregeling.

Werkgevers hebben voorgesteld om dit eerst goed inhoudelijk te bespreken. Wij hebben aangegeven bereid te zijn dit te doen, maar dan wel met de intentie om per 1 juli 2021 ook CAO afspraken te maken die het gevolg van de inhoudelijke gesprekken.

Verhoging van de onderste treden A en B schaal.

Wij houden vast aan deze voorstellen omdat zo Uitzendkrachten en werknemers met een leer-werkovereenkomst waarvoor geldt dat de CAO van toepassing is een inkomen krijgen waar je van kunt bestaan. Dat geldt niet voor de huidige onderste treden in de A en B schaal.

 

Voor nu, met hartelijke groet,

Gerard van Dijk

De onderhandelingsdelegatie van FNV en CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid