Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Valse start cao-overleg Linde Gas Benelux

Woensdag 21 april 2021 stond de eerste cao-bijeenkomst gepland voor de onderhandelingen van jullie nieuwe cao. Deze eerste bijeenkomst zou een verkenning worden van de standpunten van de vakbonden CNV Vakmensen, FNV en jullie werkgever. Echter, voordat we nog maar een begin hebben kunnen maken is het overleg door ons gestaakt. We lichten jullie dat graag toe.

Wat speelt er
Jullie werkgever is van mening dat CNV Vakmensen en FNV weinig leden hebben onder de medewerkers van Linde Gas Benelux en Linde Homecare Benelux. Dat baseert Linde op het aantal verzoeken dat zij jaarlijks ontvangen om de contributie fiscaal te verrekenen.

Op basis daarvan vindt jullie werkgever dat 80% van de medewerkers niet vertegenwoordigd wordt door de vakbonden. Tijdens de voorstelronde bleek werkgever vier van jullie collega’s aan tafel te hebben uitgenodigd die de niet georganiseerde collega’s zouden moeten vertegenwoordigen.

Wij zien deze medewerkers aan de onderhandelingstafel als een verlengstuk van de werkgever en niet als vertegenwoordiging van de werknemers. Voor ons hebben deze vier personen in deze geen status en horen ze niet aan de onderhandelingstafel thuis. Nergens in Nederland komen wij dit tegen. Het is prima als jullie werkgever deze vier personen als klankbordgroep gebruikt maar ze zitten niet aan de onderhandelingstafel.

Voor alle duidelijkheid, de vakbonden CNV Vakmensen en FNV vormen de werknemersvertegenwoordiging aan de onderhandelingstafel. Het is kwalijk dat Linde de werknemers niet serieus neemt.

Organisatiegraad
In tegenstelling tot de aanname van jullie werkgever, kunnen wij jullie zeggen dat de organisatiegraad bij Linde hoog is. Van de 300 medewerkers is ongeveer 2/3 lid bij FNV of CNV Vakmensen. Jullie werkgever trekt dat in twijfel.

Wij zijn overigens verbaasd – volgens de boodschap van jullie werkgever – dat maar ongeveer 1/3 van onze  leden gebruik maakt van de afspraak in de cao over de fiscale verrekening van de contributie. Mogen we hieruit concluderen dat werknemers toch liever niet aan werkgever kenbaar maken dat men lid is van een vakbond? Dat zegt ons inziens ook wat over Linde als werkgever.

Linde Homecare
Maandag 19 april 2021 hebben wij ter informatie de brief ontvangen die op 14 april naar de medewerkers van Linde Homecare Benelux is gezonden. Dit met de mededeling dat de directie het besluit heeft genomen om de salarisverhoging als gevolg van de salarisgroei in de Linde salarisschaal over 2020 voorlopig op te schorten, een en ander in afwachting van de komende cao onderhandelingen. Werkgever wil de verhoging uitkeren als een éénmalige vergoeding.

Wij hebben jullie werkgever schriftelijk laten weten niet akkoord te kunnen gaan met dit besluit en dat wij er vanuit gaan dat de cao-afspraken worden nageleefd. Zo niet dan zullen we rechtsmaatregelen treffen.

Cao-voorstellen, stem je hiermee in?
Recentelijk hebben we een enquête gehouden over de inzet van de cao-onderhandelingen. CNV Vakmensen en FNV hebben gezamenlijk ongeveer 100 reacties van (niet)leden ontvangen. Op basis daarvan tref je als bijlage onze concept cao-voorstellenbrief aan.

Graag hoor ik van jullie of je met deze voorstellenbrief kunt instemmen. Hebben jullie nog wijzigingen of aanvullingen dan verneem ik dat ook graag.
Laat weten of je VOOR of TEGEN bent. Stuur je mail naar: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl
Ik wil jullie verzoeken om mij dit vóór maandag 10 mei 2021 te laten weten.

In principe staat er nog een volgend cao overleg gepland op 27 mei 2021. We zullen voor die tijd de cao-voorstellenbrief richting werkgever sturen.

In de sport is het zo dat na de eerste valse start er altijd een mogelijkheid is voor een herstart!

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E:  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid