Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Update cao onderhandelingen PPG

Vorige week vond alweer de vierde ronde plaats van de onderhandelingen voor de verlenging van jullie cao. De hoogste tijd dus voor een update om jullie een indruk te geven van de voortgang van het proces.

Wat is er anders dan anders?
De belangrijkste graadmeter voor deze cao-onderhandelingen heeft uiteraard met de situatie rond Corona te maken. Het is eerlijk gezegd al vrij bijzonder dat er überhaupt gesprekken plaats kunnen vinden, omdat dat tot voor kort helemaal niet mogelijk was. Maar Corona blijft wel van invloed op bijvoorbeeld de looneis. Bonden zijn namelijk bereid om m.b.t. de landelijke looneis van 5% maatwerk aanpassingen te doen, wanneer de financiële performance van een bedrijf daar aanleiding toe geeft. Dus: heeft een bedrijf Corona-steun ontvangen, of draait het bedrijf veel slechter dan voorheen, dan houden wij niet vast aan onze eis van 5%. Uiteraard willen wij dan wel een compleet overzicht van de huidige financiële situatie, inclusief vooruitzicht naar de toekomst.

Waarom is dat bij PPG van belang?
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de situatie rond Corona de operatie bij PPG  in Nederland bepaald geen windeieren heeft gelegd. Dat is ook niet zo vreemd: half Nederland stond z’n huis te schilderen en nog steeds draait het bedrijf als nooit tevoren. Wij willen daarom dat PPG daar een navenante salarisverhoging aan koppelt. Kort gezegd is PPG, samen met haar branchegenoten, nu bij uitstek een bedrijf dat van de Corona-crisis geen last heeft. Vervelend genoeg weigert jullie directie een inzage in de financiën te geven die verder gaat dan wat vage pijlen die nu eens rood en dan weer groen kleuren. Feitelijk weigert het dus te onderkennen dat het momenteel enorm goed gaat. En dat maakt de discussie niet makkelijker. Echt bemoeilijkt wordt hij echter doordat PPG weigert om überhaupt een loonbod te doen.

Waar hebben we het wél over gehad?
Onder verwijzing naar het pamflet dat jullie eerder ontvingen begin juni: alle onderwerpen, zowel voorgesteld door bonden als door PPG, zijn inmiddels wel besproken. Op een flink aantal onderwerpen is al vrij snel consensus ontstaan. Maar op een aantal andere onderwerpen bestaat groot verschil van inzicht. PPG is bijvoorbeeld van mening dat de invoering van een vroegpensioenregeling (RVU) zoals we die hebben voorgesteld, tot een loonbod van 0% leidt. Maar wil tegelijkertijd geen loonbod doen voor de situatie waarin we niet zo’n regeling zouden afspreken. En terwijl wij net als vorige jaren de discussie willen opstarten over de overbezetting door flexwerkers in de SSC’s, meent PPG dat probleem op te kunnen lossen door de vaste medewerkers juist flexibeler in te gaan zetten. We liggen op een aantal terreinen in ieder geval nog te ver uit elkaar om tot een akkoord te komen. Ronduit vervelend werd het gesprek toen bleek dat jullie werkgever weigert om de werkgeversbijdrage voor vakbonden te betalen.

Wat is dat?
Vakbonden verrichten werkzaamheden voor zowel leden als voor niet-leden.  Leden betalen daarvoor hun vakbondscontributie en voor de niet leden is op centraal niveau afgesproken dat werkgevers voor álle medewerkers een vastgesteld bedrag betalen. PPG is van mening dat zij zich niet aan deze afspraak hoeft te houden, omdat zij door bonden gedwongen wordt om het oude Sociaal Plan uitsluitend op vakbondsleden van toepassing te laten zijn. En dat is de wereld op zijn kop: het bedrijf heeft er drie jaar lang alle baat bij gehad (denk aan de overnamepoging van AkzoNobel) om met dit Sociaal Plan de arbeidsrust in het bedrijf te kopen. Het moet nu met lede ogen aanzien dat het nu van toepassing blijft, ook nadat het nu is opgezegd. Dat is niet de schuld van bonden, maar dat staat gewoon in de wet. Veel vervelender is het nog dat, net als voorheen,  PPG jullie kennelijk geen nieuwe cao gunt wanneer jullie niet over een verslechtering van het Sociaal Plan willen praten. Eigenlijk komt daarmee dus een oude aap uit de mouw.

Hoe nu verder?
Of het bewust is of niet, maar eigenlijk laat jullie directie op deze manier de gesprekken moedwillig vastlopen. Want een loonbod van 0% in combinatie met de eis tot een verslechtering van het Sociaal Plan, daarvan had het op voorhand ook wel in kunnen zien dat dat niet goed af zou lopen. Omdat wij zelf ook nog geen feedback hadden over een aantal voorstellen die jullie directie heeft voor de feestdagen- en overwerktoeslag voor de 5 ploegen dienst in Tiel, hebben we besloten de gesprekken ná de zomer voort te zetten.

Is er ook nog iets positiefs te melden?
Jazeker. PPG heeft twee langdurig lopende voorstellen van tafel gehaald. Allereerst is het voorstel om voor commerciële functies een deel van het vaste salaris resultaatafhankelijk te maken, ingetrokken. Hetzelfde geldt voor flexibele uren in productie. Deze beide onderwerpen hebben sinds 2014 hoog op de agenda gestaan bij PPG, zorgden voor de nodige onrust en er is veel tijd en effort ingestoken door bonden, kaderleden en leden die geparticipeerd hebben in de werkgroepen. Maar goed: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Tot slot
We hopen heel erg dat het na de zomer weer mogelijk zal zijn om door middel van ledenvergaderingen jullie mening op te halen over de gang van zaken tot nu toe. Wij zijn in afwachting van de uitnodiging om de onderhandelingen na de zomer weer op te pakken.
Goede zomer!

Chantal van Binsbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 36 51 74 37
E: c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid