Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Update cao onderhandelingen Abbott Healthcare

Op 31 januari loopt de huidige cao van Abbott Biologicals, Healthcare en Healthcare Products af. Op 14 januari hebben CNV Vakmensen en FNV met Abbott onderhandeld. Er is voorlopig nog geen zicht op een nieuwe cao.

CORONA EN TESTEN OP HET WERK

Voordat we jullie bijpraten over de cao-onderhandelingen, vragen we eerst je aandacht voor een belangrijk initiatief van je werkgever. Alle werknemers die on site werken krijgen vanaf begin februari de mogelijkheid om zich iedere week te laten testen op corona. Tests worden uitgevoerd door de arbodienst en je privacy is gegarandeerd.

CNV Vakmensen en FNV ondersteunen dit initiatief van Abbott van harte. Het biedt werknemers meer zekerheid op een corona-vrije werkplek (aangenomen dat voldoende collega’s van deze mogelijkheid gebruik maken) en dat is in de huidige situatie, met een corona variant die nóg besmettelijker is, geen overbodige luxe.

>> WIJ ROEPEN ONZE LEDEN OP OM DEEL TE NEMEN AAN DIT PROGRAMMA<<

Dan de cao-onderhandelingen:

BELONINGSSYSTEMATIEK EN LOONSVERHOGING OP ÉÉN
Vakbonden hebben aangegeven dat een eerlijke en transparante beloningssystematiek boven aan het verlanglijstje van werknemers staat, direct gevolgd door een gepaste loonsverhoging. Het bleken gisteren lastige onderwerpen:

Abbott wil absoluut niet terug naar vaste loonschalen, maar begrijpt inmiddels wèl waarom werknemers niet zo veel vertrouwen hebben in het huidige systeem van beoordelen en belonen. Abbott stelt dat het systeem wel klopt, maar dat de uitvoering moet verbeteren.
Vakbonden zijn voorstander van een goed toegepaste beoordelingscyclus en waarderen het feit dat Abbott toezegt een betere toepassing te gaan bewerkstelligen, maar daarmee is het probleem rond de koppeling tussen beoordelen en belonen niet opgelost. Een probleem dat we in 2019 al op de cao-agenda hadden staan. De oplossing moet nu gevonden worden, een nieuwe protocolafspraak zien vakbonden niet als begaanbare weg.

De loonsverhoging blijkt minstens zo weerbarstig, als de onderliggende systematiek. FNV vraagt 5% (in euro’s), CNV vindt 4% redelijk en Abbott biedt 1% per 1 februari 2021 en 0,25% per 1 augustus van dat jaar. Dat is een bijzonder groot verschil. FNV beweegt als eerste en verlaagt haar eis tot 4%, waardoor vakbonden nu een gezamenlijke looneis hebben.

BEDRIJFS-AOW

Veel oudere werknemers lopen op hun tandvlees en slepen zich naar hun pensioenleeftijd. De bedrijfs-AOW kan de komende jaren een -beperkte- oplossing bieden. Abbott is bereid om mee te denken over deze oplossing, maar zou graag een beter beeld hebben bij het aantal mensen dat mogelijk zou willen deelnemen. Bovendien zijn de kosten die dit met zich meebrengt niet gebudgetteerd voor 2021 en dus kan de regeling niet in dit jaar ingaan. Vakbonden zijn van mening dat er haast geboden is bij de invoering, nu deze regeling maar 5 jaar fiscaal wordt gefaciliteerd.

WAAROVER ZIJN WE HET (grotendeels) EENS?

 • De looptijd van de cao wordt een jaar, We zouden allemaal liever een langere looptijd overeenkomen, maar er zijn te veel onzekerheden in de wereld om ons heen.
 • De regeling mantelzorg wordt voortgezet, met dien verstande dat de in die regeling opgenomen 80-90-90 oplossing (80% werken, tegen 90% loon en 90% pensioenopbouw) wordt verbeterd op verzoek van CNV tot 80-90-100. Dus als je langdurig mantelzorg moet leveren, kost je dat niet langer een stukje pensioenopbouw. Wel moeten we nog praten over de funding en financiële verantwoording met betrekking tot deze regeling
 • Abbott neemt het verzoek van FNV om een minimumloon van 14 euro vast te leggen niet over. FNV legt zich daarbij neer, er zijn geen werknemers die minder dan 14 euro verdienen.
 • Thuiswerkregeling. Vakbonden accepteren dat Abbott Global een verandering op dit punt niet zal accorderen om een precedent te voorkomen. Thuiswerken is een internationaal probleem dankzij COVID. De verwachting is dat dit volgend jaar tot minder bezwaar zal leiden. Wel willen vakbonden vastleggen dat er een regeling getroffen wordt, indien de reiskostenvergoeding niet langer fiscaalvriendelijk uitgekeerd mag worden aan thuiswerkers.
 • Aanvullend geboorteverlof. Abbott gaat het aanvullende geboorteverlof 100% doorbetalen, de pensioenopbouw blijft in stand en de werknemer behoudt volledig recht op het IKB. Hiermee wordt een wens van vakbonden uit de vorige cao-onderhandeling alsnog ingewilligd.
 • Op initiatief van de COR stelde Abbott voor om het rouwverlof te verdubbelen. In het verdrietige geval dat partner of kinderen overlijden krijgt een werknemer recht op 2 weken betaalt verlof. De eerste week neem je (zoals dat nu ook het geval is) op uit je IKB, de tweede week wordt door Abbott doorbetaald. Vakbonden ondersteunen deze afspraak.
 • CNV laat haar wens los om te komen tot een bijdrage ziektekostenverzekering. In 2016 heeft Abbott de toenmalige regeling opgenomen in het reguliere loon van werknemers en het bedrijf wenst de regeling niet opnieuw in te voeren.

Alle overige punten uit de voorstellenbrieven van vakbonden en werkgever zijn kort besproken, zonder dat daar een direct JA of NEE aan verbonden kon worden en komen dus volgende ronde terug ter bespreking. Het valt je vast op dat het met name de vakbonden zijn, die begrip tonen en richting de werkgever bewogen hebben. Dat is niet erg. Onderhandelen is geven en nemen. Dat weten vakbonden, dat weet Abbott…

VERVOLG
Op 2 februari staat de volgende onderhandelingsronde gepland. We rekenen er op dat we die dag de contouren van een cao akkoord met elkaar kunnen vaststellen of een duidelijk inzicht hebben op welke punten we het niet eens kunnen worden.

VRAGEN
Heb je vragen over het onderhandelingsproces of over inhoudelijke onderwerpen, neem dan contact op met de vakbondskaderleden in jouw vestiging of mail met je vakbondsbestuurder.

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:
Erik Maas                                vakbondsbestuurder, e.maas@cnvvakmensen.nl
Chantal van Binsbergen        vakbondsbestuurder
Dave Reinhard                        kaderlid        

Onderhandelingsdelegatie FNV:
Yolanda Reus                          vakbondsbestuurder, yolanda.reus@fnv.nl
Sander Graswinckel               kaderlid                                                                             

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid