Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Update Cao MSD en start pilots "werken naar wens"

Volgend op de gehouden ledenbijeenkomsten hebben alle betrokken bonden aangegeven in te stemmen met het cao-resultaat en zijn de nieuwe cao-teksten geaccordeerd.

Op 24 maart was er een periodiek overleg tussen MSD en vakbonden. Centraal hierbij stond de implementatie van de afspraken duurzaam inzetbaarheid, in bijzonder de pilots "werken naar wens".

Pilot werken naar wens MSD
Alle afdelingen waar in ploegendienst wordt gewerkt komen in aanmerking om deel te nemen aan een pilot "werken naar wens". Werken naar wens is een periodiek terugkerend planningsproces waarin medewerkers vorm geven aan hun eigen werktijden binnen door MSD aangegeven kwantitatieve en kwalitatieve bezettingseisen.

In 2017 zal op iedere vestiging van MSD gestart worden met een pilot "werken naar wens". Tijdens de pilot is er sprake van een individuele ploegentoeslag op basis van de bestaande (2016) klokurenmatrix, die op basis van een 12-maands rolling average zal worden uitgekeerd. Voor medewerkers die deelnemen aan de pilot "werken naar wens" gelden de ontziemaatregelingen niet (art 20 cao MSD).

Eindevaluatie
De eindevaluatie van de pilots zal plaatsvinden in december 2017. De slotvraag hierbij zal zijn “hoe waardeer je het totaal van werken naar wens (meer zeggenschap over werktijden, balans tussen werk en prive, werkdruk (beleving), ploegentoeslag op basis van de oude versus de nieuwe klokurenmatrix, het systeem van zelfroosteren en de software enz. Op een schaal van
1 tot 10. Indien 50% van de respondenten + een 6 of hoger aangeeft werken naar wens, dan wordt werken naar wens, zoals hier omschreven ingevoerd binnen MSD, tenzij er onverwachte (bedrijfseconomische) redenen tijdens de pilots naar voren komen die MSD anders zou doen besluiten. Bovendien vervallen dan alle ontziemaatregelingen voor alle ploegenmedewerkers.

Afspraken/overleg
Deze afspraken zijn gemaakt tussen MSD en de bonden en daarom is het van groot belang dat we dit goed monitoren als bonden. We hebben er vertrouwen in dat het systeem van zelfroosteren een positieve bijdrage kan leveren voor de werknemers binnen MSD, maar hebben hierover geen zekerheid. Inmiddels zijn de betrokken afdelingen nader geïnformeerd en komt er een 0-meting voorafgaande aan de invoering per begin april van het zelfroosteren.

Er zijn daarom extra afspraken gemaakt tussen MSD en de bonden om de voortgang van de pilots te evalueren of bij te sturen zo nodig, de voortgang te controleren en invloed te hebben en houden op de voortgang (het eerste extra overleg is op 8 mei 2017).

Deelnemen aan de werkgroep
Er worden 4 pilots gestart (Oss 2, Boxmeer en Haarlem met 220 werknemers) en per pilot komt er een begeleidende werkgroep op vestigingsnivo waarin ook vakbonden hun (kader-)leden kunnen vertegenwoordigen en DAAROM vraag ik jullie als CNV-lid als je betrokken bent bij een pilot of je bereid bent om hier namens CNV deel te nemen in de werkgroep (behalve voor vestiging Haarlem).
Graag je deelname doorgeven aan je bestuurder Peter de Ridder via p.deridder@cnvvakmensen.nl of als je meer informatie wilt via 06 51 60 19 97. Anders kun je je ervaringen per mail aan ons sturen. Alvast bedankt.
In overleg met de collega van FNV gaan we samen dit proces begeleiden en nogmaals scherp monitoren. Dat is van groot belang voor alle betrokken werknemers binnen MSD.

Vragen
Heb je vragen op welk vlak dan ook, bel of mail gerust. Daar zijn we voor.

Peter de Ridder
Bestuuder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Wil jij ook een sterke bond? Meld dan nu een nieuw lid aan en ontvang een cadeaubon. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/werven voor meer informatie

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid