Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Uitslag stemming CAO Yara en FoDF

Aan de leden werkzaam bij Yara Sluiskil

Beste leden,

Na de stemming van woensdag 14 oktober is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid voor de nieuwe cao en de afspraken in Fit over de Finish heeft gekozen.
Van alle vakbondsleden waren 75 voor en 35 tegen.

Yara neemt het voortouw in het kunnen reguleren van het totale personeelsbestand, rekening houdend met het grote aantal medewerkers dat de komende jaren met pensioen gaat of gebruik maakt van de mogelijkheid om minder te gaan werken.
Een van de voornaamste doelen is dat minder collega’s op de plant niet ten kosten mag gaan van de werkdruk van hen die blijven werken. Afspraak is dan ook dat de vrijkomende fte’s aangevuld worden door nieuw aan te nemen medewerkers.
Wij beseffen dat deze maatregelen ingrijpend kunnen zijn in de manier van werken zoals jullie nu gewend zijn. We zullen vast drempels tegen komen die opgelost moeten worden, praktijk en theorie zijn soms verschillend.
Wij roepen jullie op ervaringen in de nieuwe manier van werken met ons te delen. Trek als het nodig is snel aan de bel, we kunnen het dan snel met Yara bespreekbaar maken.
Dank voor jullie betrokkenheid, in deze tijd van Corona is het geen gemakkelijke opgave om elkaar zo maar even te spreken, toch hebben wij nu meer leden gezien dan via de reguliere ledenraadplegingen in Sluiskil.
Voor vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar via p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Natuurlijk kun je Ben of Rudy ook aanspreken.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens de kaderleden Ben van den Bos en Rudy Harding

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen

 

 

 

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid