Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Uitslag ledenraadpleging cao PPG

Zoals bekend hebben wij de afgelopen weken een ronde door het land gemaakt om het bod, zoals dat door jullie directie in het kader van de cao-onderhandelingen is gedaan, met jullie besproken. Daarnaast hebben wij jullie gevraagd of jullie akkoord gaan met het bod.

Onderwerpen
Om met het eerste te beginnen: de belangrijkste opmerkingen die er gemaakt zijn betreffen de thema's duurzame inzetbaarheid en de pilot voor een nieuwe bonusregeling. Zoals de landelijke kadergroep al aangaf, wordt het van het grootste belang geacht dat deze onderwerpen op een manier worden aangevlogen die voldoet aan de SMART-principes: heldere en realistische doelstellingen, die meetbare jaarresultaten opleveren in een vooraf gesteld tijdsbestek. De mate waarin een vervolg gegeven zal worden aan deze pilot, maar ook de manier waarop bij PPG omgegaan wordt met de daadwerkelijke implementatie en beleidsvorming op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zullen gaan bepalen wat de toekomst van deze twee onderwerpen is.

Sociaal plan
Een ander onderwerp dat bij veel leden leeft, is het sociaal plan. Luid en duidelijk is aangegeven dat wat jullie betreft de onderhandelingen hierover zo spoedig als mogelijk moeten worden opgestart. Uiteraard zullen wij deze boodschap aan jullie directie meegeven en hier ook op aandringen.

Uitslag stemming
Tijdens de vergaderingen hebben jullie ook de mogelijkheid gehad om je stem uit te brengen over het bod: op enkele tegenstemmen en onthoudingen na, is dat bod door jullie aangenomen. De nieuwe cao is daarmee een feit.

Ik ga ervanuit jullie hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zien elkaar spoedig voorafgaand aan het begin van de onderhandelingen voor het sociaal plan.

Peter Böeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid