Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering Zeeland Refinery

Zeeland Refinery legt een verbeterd bod op tafel.

Onder druk van de uitkomst van de gezamenlijke ledenvergaderingen van vrijdag 11 januari heeft jullie werkgever ons uitgenodigd voor een vervolg overleg. Wij hebben daarop positief gereageerd onder de voorwaarde dat er een echt beter bod voor de nieuwe cao moet komen.
Dit overleg heeft plaatsgevonden op donderdag 24 januari en heeft geleid tot een nieuw cao resultaat.

Aan het begin van het overleg hebben wij eerst een aantal opmerkingen gemaakt, opmerkingen die wij van de leden te horen hebben gekregen. Onder andere hebben wij gezegd dat leden niet het gevoel hebben serieus genomen te worden bij de cao-onderhandelingen in de afgelopen jaren. Ieder keer lijkt het wel kruidenieren om een kwart procentje meer te krijgen. Zeeland Refinery geeft de laatste jaren continu aan dat de plant goed draait, maar zodra er over een nieuwe cao onderhandeld moet worden is het kommer en kwel en wordt gewezen op de marktomstandigheden, de concurrentie enzovoorts.

Vervolgens hebben de bonden aangegeven, net als ZR, het liefst met praten tot een nieuwe cao te komen. Maar dat dan dus wel iets wordt verwacht van ZR.

De bonden hebben het voorstel gedaan om ten opzichte van het vorige bod het volgende aan te passen:

  • 1,6% structureel.
  • De toeslag over de 13e maand van 7% naar 26% niet alleen structureel uit te keren maar ook pensioengevend te maken! Voor alle duidelijkheid de volledige toeslag, dus de volledige 26%!  

Met deze aanpassing van het bod zijn de bonden bereid de looptijd van de cao op 12 maanden te zetten.

Na een schorsing kwam ZR terug met de mededeling dat zij akkoord gaat met dit voorstel van de bonden. Ook wil zij de komende maanden, samen met ons, werken aan het verbeteren en verhogen van het vertrouwen tussen werknemers en werkgever. Bij dit proces zijn uiteraard ook de kaderleden betrokken.

Met dit nieuwe bod komt ZR tegemoet aan de grootste bezwaren uit de ledenvergaderingen:

  • Het structurele bod is te laag.
  • Het niet pensioengevend zijn van de toeslag over de 13e maand.

Er is met dit nieuwe bod sprake van een structurele loonsverhoging van 2,6% in 12 maanden.
Ten opzichte van de collega bedrijven en ook ten opzichte van de gemiddelde cao verhogingen in 2018 ligt dit bod boven het gemiddelde en zeker ook boven de percentages bij de collega bedrijven.

Wij willen dit nieuwe resultaat met de leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie bespreken tijdens een tweetal ledenvergaderingen. Aan het eind van elke vergadering wordt schriftelijk gestemd door de aanwezige leden.

Datum:                maandag 11 februari 2019
Tijden:                13.30 uur en 16.00 uur
Locatie:               Hotel Arneville, Buitenruststraat 22 Middelburg

Wij rekenen op een grote opkomst om het hernieuwde resultaat van jullie werkgever te bespreken. Stemmen gebeurt dus schriftelijk en alleen tijdens de vergaderingen.

Mede namens Egbert Schellenberg (FNV Procesindustrie) en de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen           
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl                              


 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid