Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Uitnodiging ledenbijeenkomsten AkzoNobel

In de nieuwsbrief van 12 september zijn de data van Sassenheim en Hengelo verwisseld. Hierbij nog een keer de nieuwsbrief met de juiste data.

Maandag is het actiecomité weer bij elkaar geweest om de situatie te bespreken rondom de cao, de situatie op de verschillende vestigingen en wat nu het verdere traject wordt.

Allereerst is er vorige week overleg geweest met de achterban in Wapenveld. Als één van de stakingslocaties een belangrijke graadmeter voor het verdere verloop van het proces. De leden in Wapenveld zijn er zeer duidelijk over geweest dat wat hun betreft de discussie over het pensioenprobleem nog niet gevoerd is en men blijvend bereid is om dat met actie kracht bij te zetten.

Daarnaast is er vorige week uitgebreid overleg geweest met de leden in Delfzijl. Tussen het actiecomité en de kadergroep Delfzijl bestond een verschil van inzicht over de verwoording van één punt uit het ultimatum. We hebben daar in 2 bijeenkomsten, als bestuurders en 2 kaderleden uit het actiecomité, waardevolle gesprekken gehad met de aanwezige leden in Delfzijl. Daaruit bleek dat je weliswaar over de verwoording van een onderwerp van mening kunt verschillen, maar dat we het uiteindelijk over de strekking eens zijn.

Daarmee is de delegatie uit Delfzijl, net als voorheen, van harte uitgenodigd voor de bijeenkomsten van het actiecomité als vertegenwoordiger van de kadergroep en de leden uit Delfzijl en staan deze nog steeds achter het doel van het ultimatum.

Inmiddels is duidelijk geworden dat, gesteund door het management, een petitie is geïnitieerd om steun te vragen voor het accorderen van het laatste bod van jullie directie.

Daarover 2 dingen. Ten eerste  is het eerste bod van jullie directie massaal afgewezen door de leden. Ten tweede: uitsluitend de leden van de betrokken vakbonden stemmen over een cao. Wat dus met deze petitie beoogd wordt is ons dus geheel niet duidelijk en heeft geen enkele formele status, het is maar dat je het weet!

Ook is, op initiatief van de betrokken vakbonden, informeel overleg opgestart met jullie directie. Dat overleg vindt later deze week plaats. Zoals te doen gebruikelijk wordt over de inhoud van dat overleg geen enkele mededeling gedaan, maar uiteraard zal door de vakbonden in ieder geval een uiterste poging worden gedaan om er met jullie directie uit te komen. Wordt vervolgd dus. In ieder geval worden er, mochten de vakbonden en directie er niet samen uitkomen, momenten geprikt om door middel van acties de inhoud van het ultimatum wederom kracht bij te zetten. Over deze data worden jullie maandag 17 september geïnformeerd.

Uit signalen vanuit de verschillende vestigingen blijkt dat er, net als eerder tijdens dit proces, veel vragen blijven over de status van de cao bij zowel Paints & Coatings als Specialty Chemicals. Om deze reden zullen ledenvergaderingen worden georganiseerd. Helaas is het nog steeds niet toegestaan om dat bij jullie op de sites te laten plaatsvinden.

Check daarom in het onderstaande overzicht waar en wanneer deze bijeenkomst op jullie locatie plaatsvindt.

Wapenveld    17 september    13.30 uur                Trottoir fietsenhok

Hengelo          18 september    12.30, 14.30 uur     Bij personeelsboerderij Voggelhoes

Sassenheim    19 september    13.00, 14.00 uur      Verzamelen portiersloge

Arnhem          20 september    12.00 uur                 Verzamelen hoofdingang Velperweg

Maandag, ook op 17 september dus, komt het actiecomité weer bijeen om te bepalen of het inderdaad noodzakelijk is om de acties van deze zomer voort te zetten. Uiteraard houden we jullie over de uitkomst van dat overleg op de hoogte.

Gerard van Dijk
Bestuurder
M: 06-20601819
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid