Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Tweede onderhandelingsronde Cao Diversey

Afgelopen woensdag 4 december vonden er weer cao-onderhandelingen plaats. Het overleg is wederom in goede sfeer verlopen. Wel zit er nog steeds een gat tussen wat de vakbonden vragen en wat Diversey wil geven.

Daarom willen wij op 19 december met de leden overleggen over wat er nu op tafel ligt en hoe we hier mee verder willen. 

Bezoek aan de fabriek op 20 november 2019
Ter voorbereiding op het afgelopen cao overleg, is de onderhandelingsdelegatie van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen op 20 november in Enschede geweest om, in het kader van de werkdruk, te praten over het productie- en planningsproces in de fabriek. Geralie en Laurens hebben uitgebreid de tijd genomen om hier over te vertellen en onze vragen te beantwoorden. Onze conclusie is dat het nog veel complexer is dan we op voorhand al gedacht hadden, maar ook dat er al veel initiatieven zijn om het productieproces efficiënter en effectiever in te richten. Het gaf ons in ieder geval genoeg achtergrond informatie om over het thema ‘werkdruk in de fabriek’ verder te praten aan de onderhandelingstafel. 

Onderhandelingen van 4 december
Tijdens deze onderhandelingen zijn we elkaar op een aantal punten dicht genaderd of zitten we zelfs al op één lijn. In het bijgevoegde document zie je de onderwerpen terug zoals deze nog op tafel liggen of waar overeenstemming op is bereikt. 

Zo zijn we het eens over hoe we met het onderwerp werkdruk verder willen gaan. We willen ook kijken hoe de communicatie kan worden bevorderd, maar ook een werkdrukonderzoek is uitkomst van ons overleg. Diversey is ook bereid om, in het kader van het pensioenakkoord, tijdens de looptijd van de cao €100.000 uit te trekken voor een soort ‘VUT’-regeling waarbij een aantal mensen wellicht eerder met pensioen kan gaan. Het gaat dan met name om de ‘zware beroepen’ en één en ander zal hier nog voor moeten worden uitgewerkt. Daarnaast willen we verder met de werkgroep Duurzaam Inzetbaarheid: daar wordt door Diversey €10.000 per cao jaar voor vrijgemaakt.
Waar we elkaar echt nog niet op kunnen vinden, is de loonsverhoging. Werkgever biedt nu voor een tweejarige cao 2,4% per 1 februari 2020 en 2,4% per 1 februari 2021. Er zit wellicht nog wat ruimte in dit bod, maar onze inschatting is dat dit minder is dan waar we vooraf op gehoopt hadden. 

2 Ledenvergaderingen 19 december
Vandaar dat we, voor we verder gaan onderhandelen, eerst met de leden willen bespreken wat er nu op tafel ligt en wat jullie hiervan vinden. We nodigen jullie dan ook uit op één van de twee ledenvergaderingen op:
19 december 2019, in de Kantine Enschede,
om 13.30 – 14.30 uur en
om 21.45 – 22.15 uur. 
Mocht er in Utrecht behoefte zijn aan een bijeenkomst, laat dit dan weten aan Karin Boelens (karin.boelens@fnv.nl) of Danny Leendertse (danny.leendertse@diversey.com). Ondergetekende zal vanwege vakantie hier niet bij aanwezig zijn. We hopen je weer te zien op 19 december. 

Tonnie Bossink en Robert Eektimmerman, kaderleden FNV
Geert Bijsterbosch en Jan Oude Elferink, kaderleden CNV Vakmensen
Karin Boelens, vakbondsbestuurder FNV
Jacqueline Kraan, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
E j.kraan@cnvvvakmensen.nl /
M 06 5160 2048
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid