Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Stemming Linde GAS reparatie 3e WW-jaar en VPL

Met onze vorige nieuwbrieven hebben wij jullie uitgenodigd om te stemmen over de reparatie van het 3e WW-jaar. En voor het voorstel van Linde om het voorwaardelijk pensioen per 1 januari 2018 voor alle betrokken medewerkers die onder de VPL-regeling vallen in te kopen.

Onderstaand het resultaat van beide stemmingen.

Reparatie 3e WW-jaar
De leden - die hun stem hebben uitgebracht - hebben unaniem voor de reparatie van het 3e WW-jaar gestemd. Inmiddels hebben betrokken partijen de overeenkomst tot deelname aan de ‘cao PAWW’ getekend. De Stichting PAWW is het uitvoeringsorgaan voor het 3e WW-jaar. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijgaande flyer en de website  https://www.spaww.nl/nl-NL/over-paww/ 

VPL-regeling
De VPL-regeling (voorwaardelijke pensioen) is niet op alle Linde-medewerkers van toepassing. Het gaat om 163 medewerkers. 69 van deze 163 medewerkers worden geraakt door LIFT.
De VPL-regeling bepaalt dat medewerkers die voor 1 januari 2021 bij Linde Gas Benelux uit dienst gaan, normaal gesproken geen recht meer hebben op VPL. Wij – de gezamenlijke vakbonden -hebben voorgesteld dat Linde voor de medewerkers die als gevolg van LIFT ontslagen worden het voorwaardelijk VPL-recht voor 100% inkoopt. Dat voorstel heeft het niet gehaald maar we hebben over het VPL-recht wel een onderhandelingsresultaat bereikt dat wij neutraal ter stemming aan jullie hebben voorgelegd.

De reden is dat het voorstel een beroep doet op de solidariteit van alle VPL-deelnemers omdat een deel van de deelnemers niet geraakt wordt door LIFT. Wij hebben jullie daar in onze vorige nieuwsbrief over geïnformeerd (zie bijlage). De leden die onder de VPL-regeling vallen hebben wij uitgenodigd om hun stem uit te brengen over het bereikte onderhandelingsresultaat. Op basis van de ontvangen stemmen is het resultaat: 57% vóór, 29% tegen, 14% onthouding.
Dit betekent dat jullie hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat wij ook aan Linde bekend gemaakt hebben. 

Hoe verder
Momenteel wordt het onderhandelingsresultaat betreffende de aanvullende cao-afspraken en het protocol/addendum op het sociaal plan uitgewerkt. De administratieve afwikkeling van de reparatie 3e WW-jaar is in gang gezet. Linde koopt per 1 januari 2018 het VPL-recht in voor alle medewerkers waarop de VPL-regeling van toepassing is. Deze medewerkers kunnen hun VPL-recht dus niet meer verliezen als ze vrijwillig of gedwongen Linde moeten verlaten voor 1 januari 2021. 

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere voortgang van al deze zaken. Heb je nog vragen laat mij dit dat weten.

Gerard van Cuijk
bestuurder CNV Vakmensen
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl
M 06 20134089
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid