Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Stemming cao-resultaat MSD

Samen met het FNV heeft CNV Vakmensen een principe-akkoord bereikt met jullie werkgever over een nieuwe cao. Tijdens het cao-traject hebben we nauw samen opgetrokken met FNV om tot een principe-akkoord te komen. Het is nu aan jou om ons te laten weten wat jij van het principe-akkoord vindt.

Cao
Een cao kan alleen maar definitief worden als jullie als vakbondsleden instemmen met het akkoord. Dat is de reden dat jullie nu deze brief met uitleg en tegelijkertijd oproep tot stemmen van ons krijgen.

Belangrijkste afspraken in de nieuwe cao
De looptijd van de nieuwe cao zal twee jaar bedragen, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Waar het gaat om salarissen zijn op dit moment drie ontwikkelingen van belang:
  • De eerste ontwikkeling is de introductie van het nieuwe systeem van functiewaardering CCF 2.0. De afspraak daarvoor is gemaakt in de nu geldende cao, maar de uitvoering ervan moet nog gaan plaatsvinden. Daarbij heeft werkgever alle functies nog eens vergeleken met de arbeidsmarkt, een aantal functies zijn ook wat opgesplitst omdat de functieomschrijvingen te breed waren. Het beeld van CCF 2.0 is dat ongeveer 90% van de medewerkers sowieso een verbetering van merit positie en perpectief krijgen, dus nu en in de toekomst een hoger salaris kunnen verdienen.

  • Door onze inzet hebben wij in het principe-akkoord nu bereikt dat bovenop de ontwikkeling van de schalen ook met 2,5% worden geïndexeerd. Dat betekent in feite dat alle salarisschalen een stukje naar rechts opschuiven en dat levert voor iedereen meer perspectief op en voor mensen die aan het einde van hun salarisschaal zitten er nog ruimte komt voor een structurele verhoging. Door de combinatie van CCF 2.0 en deze indexering heeft nagenoeg iedere medewerker weer perspectief op een daadwerkelijke salarisverhoging, die doortelt in de opbouw van het pensioen en ook ruimte biedt voor een AIP-uitkering.

  • En dan voor iedereen – niet het minst belangrijk – een daadwerkelijke salarisstijging. MSD brengt per 1 april 2020 en 1 april 2021 tweemaal 3,5% salarisverhoging in de merit matrix. Dit percentage heeft ons een aantal onderhandelingsrondes gekost, maar levert op dat ten koste van de verwachte inflatie in 2020 nagenoeg iedere medewerker, onafhankelijk van zijn positie in de merit matrix, in 2020 een reële economische groei zal meemaken. Goed nieuws dus, wat ons betreft!
Naast deze afspraken hebben we nog meer afspraken weten te maken. Onder ‘Downloads’ vind je de tekst van het principe-akkoord. Daar kun je alle afspraken lezen die we gemaakt hebben.

Jij mag nu stemmen!
Het laatste woord is nu aan de vakbondsleden. Jij mag nu stemmen over het principe-akkoord. Het stemmen gebeurt digitaal. Jij kan je stem uitbrengen door HIER te klikken.

Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kan je op het volgende webadres je stem uitbrengen: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/chemie-en-energie/cao-msd. Onderaan staat deze nieuwsbrief en klik dan op HIER.

Je hebt tot en met donderdag 19 december 12.00 uur de tijd om je stem uit te brengen. Ons advies is positief: we raden je aan om dit principe-akkoord een cao te maken, maar het oordeel is aan jullie!

Rest mij nu alleen om jullie allemaal prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig en gezond 2020!

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid