Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Stemmen over gesepareerd beleggingsdepot Synthos

Op dinsdagmiddag 4 december heeft er een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden waarin door de heer Roel Nass, actuaris bij LNBB, uitleg is gegeven over de uitkomsten van de studie van cao-partijen over de voorwaardelijke toeslagverlening en de toekomst van het gesepareerde beleggingsdepot.

In de presentatie wordt aangegeven dat cao-partijen, na alle opties goed overwogen te hebben in een studie van bijna twee jaar, de beste optie is om de actieve medewerker voor een compensatieregeling in aanmerking te laten komen, waarbij de compensatie de voor hem/haar berekende waarde betreft van de voorwaardelijke toeslagverlening in de vorm van maandelijkse betalingen.

Voor de verdere informatie wordt verwezen naar de presentatie van 4 december welke je bijgesloten aantreft.

Aansluitend aan de personeelsbijeenkomst heeft er een gezamenlijke ledenraadpleging plaats gevonden van CNV Vakmensen en FNV met als doel te stemmen over het voorliggende voorstel.

Aangezien niet alle leden in de gelegenheid waren gesteld deel te nemen aan deze bijeenkomst is het voorstel gedaan de stemming schriftelijk voor te leggen aan de leden, zodat ook de niet aanwezige leden in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de presentatie en het gedane voorstel.

Je wordt nu in de gelegenheid gesteld de presentatie te bestuderen en op basis van jouw bevindingen kun jij jouw stem uit te brengen.

Je kunt hier stemmen. Dit kan tot uiterlijk 19 december om 24.00 uur.

Realiseer je je hierbij wel dat indien de leden, het gedane voorstel door cao-partijen, afwijzen er geen alternatief voorhanden is en dat het huidige separate account (met een onzeker toekomstperspectief) onvoorwaardelijk doorloopt.

Namens kaderlid Sacha van Etten,

Arjan Huizinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid