Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Stem over het eindbod Mediq

Lange tijd hebben jullie niks gehoord omtrent de cao- onderhandelingen. Aan het eind van de zomer heeft Mediq namelijk te kennen gegeven niet verder met vakbonden te willen praten over jullie arbeidsvoorwaarden maar dit te willen doen met de Ondernemingsraad.

OR 
De ondernemingsraad heeft aan de directie van Mediq aangeven deze rol niet op zich te willen nemen. Daarom heeft de OR een oproep gedaan aan de directie en vakbonden partijen opgeroepen om toch weer met elkaar aan tafel te komen om tot een nieuwe cao te komen. In de maanden januari en februari hebben er verschillende informele gesprekken plaatsgevonden. Hoewel deze gesprekken van constructieve aard waren, waarbij er begrip was voor elkaars rol, heeft dit niet geresulteerd in een onderhandelingsresultaat. Jullie werkgever heeft er voor gekozen om een eindbod te doen aan de vakbonden. 
Het grootste struikelblok tijdens de onderhandelingen was de initiële loonsverhoging. Mediq gaf aan dat het beloningssysteem zoals het nu in de cao staat te duur is voor het bedrijf in de huidige situatie.  Daarom zou er te weinig ruimte zijn voor een initiële loonsverhoging en blijft deze beperkt tot het eindbod wat Mediq nu gedaan heeft.

Voor 2020 geldt het volgende
Medewerkers die op 31 december 2020 in dienst van Mediq waren, ontvangen voor de periode 1 mei 2020 - 31 december 2020 een eenmalige uitkering van 1,5% van het jaarsalaris op 31 december 2020.

Voor 2021 geldt dit
Medewerkers ontvangen per 1 januari 2021 een structurele cao-verhoging van 0,6% van het jaarsalaris op dat moment. Medewerkers in dienst van Mediq ontvangen per 1 januari 2021 een eenmalige uitbetaling van 1% van het jaarsalaris op dat moment. De overige loonsverhodingen waar Mediq over spreekt maakten al onderdeel uit van de cao. Het volledige eindbod van Mediq kan je vinden in de bijlage. Mocht je daar vragen over hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Stem over dit eindbod
Uiteraard vindt CNV Vakmensen het te betreuren dat het partijen niet gelukt is om tot een onderhandelingsresultaat te komen en dat jullie werkgever een eindbod heeft gedaan. De initiële loonsverhoging is voor een periode van 20 maanden simpelweg te mager om van een onderhandelingsresultaat te spreken. Uiteindelijk is het laatste woord nu aan de leden. Stemmen jullie in met het eindbod? Dan is er een nieuwe cao. Stemmen jullie tegen het eindbod? Dan zal ik Mediq melden dat er onvoldoende draagvlak is onder de leden om met het eindbod in te stemmen. Wanneer het eindbod door de leden wordt verworpen betekent dit ook dat je als lid in actie zal moeten komen om een beter resultaat af te dwingen. Mijn inschatting is dat dit niet zal lukken met alleen onderhandelen.  
Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met deze link op internet je stem uitbrengen: http://bit.ly/3uW4c7w  Stemmen kan tot 20 maart.

Heb je nog vragen?
Uiteraard snap ik het als je nog vragen hebt of er nog zaken onduidelijk zijn. Schroom dan vooral niet om contact met mij te zoeken.

Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865  / E j.marskamp@cnvvakmensen.nl

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid