Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Stand van zaken bij Kemira

Op donderdag 18 juli zijn vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie, in gesprek geweest met de werkgever van Kemira Rotterdam. Het gesprek was bedoeld om een update te krijgen over een aantal zaken.

Kennis maken nieuwe CEO
Als eerste hebben we kennis gemaakt met Luc Kersten, de nieuwe CEO voor Kemira Rotterdam. Uit ons gesprek merkten we dat Luc Kersten vooral kijkt hoe hij de mensen mee kan nemen in de ontwikkelingen die momenteel bij Kemira Rotterdam plaatsvinden zoals het nieuwe project bio gebaseerde chemicaliën voor de papier- en kartonproductie. Dit is een groot project dat op allerlei gebied zorgvuldigheid vereist: financieel, personeel en materieel. Uit het gesprek merkten wij op dat Luc Kersten mooie plannen heeft voor jullie organisatie en de medewerkers hierin mee wilt nemen.  

Resultaten welzijnsenquête
Aan deze cultuur-enquête hebben 97 medewerkers deelgenomen. Dat zijn er minder dan Kemira Rotterdam had gehoopt. Dat vinden vakbonden ook jammer. Want hoe meer jullie meepraten over diverse onderwerpen, hoe beter werkgever daarop kan inspelen. De 62% deelname kan volgende keer hoger. De vragen in de enquête zijn door Kemira Rotterdam zelf opgesteld. Op deze manier heeft Kemira Rotterdam zich een beeld kunnen vormen over hoe een en ander in de organisatie loopt, en of waar nog aandachtspunten zijn. Opvallend uit de enquête was dat het Lab en de productiemensen voor 60% aangaven dat zij het niet eens zijn dat de werkdruk ten opzichte van één jaar geleden verbeterd is. Als actiepunt zal Werkdruk onderdeel van de agenda worden bij beoordelingsgesprekken.    

Actieplan werkdruk
Door de uitbreiding van de productiecapaciteit zijn er ten opzichte van 1½ jaar gelden 16 nieuwe mensen aangenomen: in de productie, een supervisor en tijdelijk 5 extra uitzendkrachten voor de start-up van NLP3. Er is een vacature in de RND Botlek voor de duur van één jaar. Deze is ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook wordt er gekeken of het personele bezettingsplan, op basis van de werkzaamheden die er zijn nadat NLP3 is afgerond, herzien moet worden. En eind 2019 evalueert Kemira Rotterdam of werkdruk weer minder is geworden en zal dit weer gedeeld worden met vakbonden.

Flexibel roosteren
Als project zal flexibel roosteren volgend jaar opgepakt worden. Momenteel is de aandacht op andere terreinen nodig zoals de nieuwe projecten en veiligheid. Zeker nu er met de bouw zoveel contractors rondlopen.

Tot zover onze informatie. Rest ons voor degene die met vakantie gaan, een fijne en veilige vakantie te wensen.
Mede namens Willem Groenendijk, Eric Hollander en Nanny Nuijten, FNV

Fadua Toufik,
bestuurder CNV Vakmensen
E f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid