Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Sitech cao zit met “navelstreng” verbonden aan DSM

Een zomervakantie én op 12 september een 5e onderhandelingsronde, hebben er helaas nog steeds niet toe kunnen leiden dat de onderhandelingen voor de 1e cao voor Sitech succesvol konden worden afgerond. Op onderdelen werd wel vooruitgang geboekt, maar op andere onderdelen blijkt de “navelstreng” met DSM toch nog hardnekkig stand te houden.

Hoewel de directie van Sitech eerder herhaaldelijk aangaf in deze cao duidelijk de eigen visie en koers voor de arbeidsvoorwaarden vorm te willen geven, blijkt dat de verbondenheid met DSM, als een soort navelstreng, een akkoord voor de cao in de weg staat. Zo wordt er voor de loonsverhoging nog nadrukkelijk gekeken naar wat er bij DSM is afgesproken. Dit terwijl de concurrentie, ook volgens de directie, toch veel meer zit bij andere bedrijven zoals Sabic. Sitech wil graag ook een langere looptijd van de cao, om daarmee ook los van de looptijd van de cao van DSM te komen.


Voor CNV Vakmensen is dat niet strikt nodig. Als er een eigen visie is op arbeidsvoorwaarden, hoeft de invulling daarvan niet af te hangen van de looptijd van andere cao’s. Daarbij zijn wij van mening dat Sitech nu toch echt haar eigen “mind” moet opmaken en niet alleen zeggen dat zij zelfstandig keuzes wil maken voor haar arbeidsvoorwaardenpakket, maar dat dan nu ook moet waar maken en invullen met concrete afspraken, ook op financieel niveau. Wij vragen daarbij geen onmogelijke of onbetaalbare verbeteringen, maar wel een eerlijke verbetering welke ook in financieel opzicht zichtbaar maakt dat Sitech gelooft in haar mensen en de eigen kracht. CNV Vakmensen wil daarbij ook niet dat de werknemers nog verder achter gaan lopen op de prijsontwikkelingen en andere kostenverhogingen en zeker niet op de langere termijn. Vanuit dat standpunt gezien, biedt het aanbod van Sitech zeker te weinig om alle prijs- en (on)kostenverhogingen het hoofd te bieden.
Waar zitten onder andere dan de verschillen?

Cao

In een cao met een looptijd van 21 maanden ziet het op enkele onderdelen als volgt uit:

Sitech biedt CNV Vakmensen

Inkomen 1-7-2012 2%
1-7-2013 1,5%
€ 300,= eenmalig 1-7-2012 2%
1-7-2013 2%
€ 300,= eenmalig
Vergoeding extra opkomst Huidige afspraak 0,6% 1,2%
Verlofrechten Opbouw bovenwettelijk verlof bij ziekte omlaag tot 6 maanden Opbouw bovenwettelijk verlof bij ziekte handhaven op 12 maanden
Uitzendkrachten Volledig volgens cao Uitzendkrachten Vaste inkomensbestanddelen volgens cao Sitech.

De lijst met verschillen wordt korter, maar op cruciale punten wordt te weinig bewogen door Sitech. Wij vinden het toch echt noodzakelijk dat op deze punten door jullie werkgever letterlijk “een duit in het zakje wordt gedaan”.

Zesde ronde

Op 25 september gaan wij in een 6e en (volgens de planning) laatste ronde trachten tot een akkoord te komen. Daarbij is duidelijk wat CNV Vakmensen en de andere vakbonden noodzakelijk achten om tot een acceptabele cao te komen. Het is nu aan Sitech om te laten zien wat jullie als werknemers waard zijn voor het bedrijf. Niet alleen in mooie woorden, maar ook in daden. Investeren in mensen is investeren in de toekomst.

Hebben jullie vragen of opmerkingen, mail mij gerust: r.smeets@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen kan en wil het verschil maken. Help ons mee om jullie een goede cao te geven en meld jezelf en je collega’s aan als lid.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Vriendelijke groeten,

Ron Smeets Bestuurder CNV Vakmensen
Joep Clabbers Delegatielid

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid