Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Shell - Er is een onderhandelingsresultaat

Er is een onderhandelingsresultaat wat wij morgen met het actiecomité gaan bespreken. Voorwaarde van Shell is wel dat de acties beëindigd gaan worden. Het is niet geworden wat wij graag zien maar er is wel een serieuze poging gedaan. Er ligt een bod voor een 3 jarige cao.

-Onderhandelingsresultaat: een structurele loonsverhoging op 1 maart 2019 van 3%, op 1 maart 2020 2% en op 1 maart 2021 2.5% . Met ingang van 1 januari 2021 wordt het aantal opkomstdagen van 6 naar 5 verlaagd en het aantal adv dagen wordt met 1 verhoogd. Bij elkaar heeft dit een waarde van 8%. Voor de schommeling in de loonsverhoging wordt verwezen naar de fact sheet van het CPB waarin voor 2020 een inflatie wordt voorspeld van 1.4% terwijl die i.v.m. de BTW stijging in 2019 nog op 2.3% zal uitkomen. (Zie bijlage).

-Het Merit budget blijft alle 3 jaren 1.5%. Nieuw systeem kan tussentijds met inachtneming bestaande procedures van vakbonden en instemming OR-en.

-De Tijd voor Tijd uren naar spaarverlof stopt 1 januari 2020. De potentiële kosten van deze regeling zijn voor Shell niet te hanteren.

-Alle andere afspraken uit het eindbod blijven staan.

Shell verwacht van ons dat wij in het actiecomité besluiten om de acties vanaf vrijdag 26 april na afloop van het actiecomité op te schorten en de regie aan Shell terug te geven.

Dit betekent wel dat jullie werk moeten maken van het invullen van de stakingsformulieren.

FNV: betaling gebeurt volgens de volgende planning. Donderdag 25 april, over de eerste week, donderdag 2 mei, de volgende en vervolgens op dinsdag 7 mei weer een betaling.

CNV Vakmensen: Wekelijks worden op donderdag stakingsuitkeringen betaald.

Vul je stakingsformulier in, scan het en mail het naar:
Voor de CNV Vakmensen leden: actie@cnvvakmensen.nl
Voor de FNV leden: truus.boogaerdt@fnv.nl

Vergadering actiecomité
Vrijdagmiddag 26 april wordt vanaf 14.00 uur weer een vergadering gehouden van het actiecomité. De vergadering is in Hotel Postillion Dordrecht.

Voor alle duidelijkheid: het onderhandelingsresultaat moet altijd in reguliere ledenvergaderingen besproken worden. Alle leden krijgen de mogelijkheid om schriftelijk hun stem over het onderhandelingsresultaat uit te brengen! Wij hebben voor de ledenvergaderingen 7 en 8 mei gepland staan. Locaties moeten nog besproken worden.

Namens het actiecomité,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 66 7394
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid